Keep on Learning in Noordoost-Brabant

Globalisering en digitalisering. De energietransitie. De opkomst van de circulaire economie. Allemaal belangrijke thema’s van deze tijd, die de arbeidsmarkt flink in beweging houden. En tel daar de toenemende vergrijzing en schommelingen in onze conjunctuur nog bij…

Veranderingen volgen elkaar in steeds sneller tempo op. Traditionele banen maken plaats voor nieuwe banen, die vragen om nieuwe kennis en vaardigheden. Ook de krapte op de arbeidsmarkt in Noordoost-Brabant blijft aanhouden. Daarnaast is er vanuit omliggende regio’s een groeiende vraag naar goed opgeleid personeel.

Flexibel inspelen op veranderingen

Om Noordoost-Brabant aantrekkelijk te houden voor mensen en bedrijven, wil de regio kansen en mogelijkheden bieden voor economische en persoonlijke groei en ontwikkeling. Noordoost Brabant Werkt ontwikkelt daarom programma’s, tools en diensten die inwoners en werkgevers helpen om flexibel te kunnen blijven inspelen op alle veranderingen.

Leven lang ontwikkelen

We boeien en binden talenten aan onze regio met onze leer- en ontwikkelcultuur. Een leven lang ontwikkelen zit immers in ons DNA. Daardoor blijven we duurzaam inzetbaar voor de banen van nu en in de toekomst. Zo werken we samen aan een veerkrachtige arbeidsmarktregio waar het goed wonen, leven en werken is. Keep on Learning!

Met Keep on Learning willen we een beweging starten in Noordoost-Brabant waarin iedereen zich een leven lang blijft ontwikkelen voor de banen van de toekomst. Om dat voor elkaar te krijgen, worden verschillende initiatieven ontwikkeld. Meer weten? Ga naar www.keeponlearning.nl.

Onze missie

In 2030 is Noordoost-Brabant een regio, waar het goed wonen, werken en leven is. Een economisch en sociaal sterke regio met een veerkrachtige arbeidsmarkt:

  • met wendbare en weerbare mensen en organisaties.
  • die minder gevoelig is voor conjunctuurschommelingen.
  • waarin alle mensen hun talenten benutten, zich blijven ontwikkelen en kunnen meedoen.
Onze missie

Onze aanpak

We werken aan oplossingen voor onze regionale opgaven:

Leven lang ontwikkelen
Meer mensen ontwikkelen hun talenten door bewustwording, oriëntatie en ontwikkeling.

Inspelen op transities
Mensen en organisaties spelen in op het werk van de toekomst.

Talent behouden en aantrekken
Binden, boeien en aantrekken van (nieuwe) talenten voor werk in de regio.

Omgaan met crisis en krapte
Zoveel mogelijk mensen blijven aan het werk.
.


Hierbij richten we ons op professionals, zoals HR-managers, directeuren van
bedrijven, beleidsmakers en opleiders, die werken aan wendbare en weerbare:

Werkgevers

Meer bedrijven aan de slag met strategie en HR, voor een sterkere economische positie.
duurzaaminzetbaar-nob.nl

Wil je meer weten?
Neem contact op met
Jos van Asten
Mail met Jos
06 14 74 21 44

Jongeren

Een goede start op de arbeidsmarkt voor alle jongeren (16-27 jaar) in een kwetsbare positie.
vooralsamenverantwoordelijk.nl

Wil je meer weten?
Neem contact op met
Liesbeth Endendijk
Mail met Liesbeth
06 52 54 76 24

Werkzoekenden

Werkgevers en werkzoekenden vinden elkaar voor duurzaam werk.
wspnoordoostbrabant.nl


Wil je meer weten?

Neem contact op met
Inge Willems
Mail met Inge
06 51 13 37 95

Lees er alles over in onze Strategische
WERKagenda ‘Op weg naar 2030’

Programmamanagement Noordoost Brabant Werkt

Schema Keep on Learning

Persbericht

21 januari 2020

Minister Koolmees op werkbezoek in Noordoost-Brabant

Gisteren bracht Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een werkbezoek aan Metaal- en Lastechniek Nijnsel in Sint-Oedenrode. Hij ging daar in gesprek met ondernemers, werknemers en bestuurders van Noordoost Brabant Werkt over hun ambities en ervaringen met leven lang ontwikkelen. Centraal deze middag stond Keep on Learning, ...

 

Download persbericht

Persbericht

13 februari 2020

Werkgevers Estafettestokje naar de gemeente ’s-Hertogenbosch

Het Keep on Learning Estafettestokje is deze maand welverdiend voor de gemeente ’s-Hertogenbosch. Als lerende organisatie geeft de organisatie alle ruimte aan talent-ontwikkeling en is daarmee een optimaal presterende organisatie.
Van Open Koffies tot digitaal leiderschap, van trainingsprogramma’s tot collega’s die elkaar trainen. ...

 

Download persbericht

Wij zijn Noordoost Brabant Werkt

De regionale arbeidsmarktsamenwerking van werkgevers, overheden, werknemers-
en werkgeversorganisaties, maatschappelijke instanties en kennis- en onderwijsinstellingen
in Noordoost-Brabant. Samen werken we aan een veerkrachtige arbeidsmarkt, waar plaats
is voor alle talenten en werk voor iedereen die wil en kan werken.