Estafettestokjehouders Regionale Loopbaandag

5 Vragen aan werkgevers over leven lang ontwikkelen in hun organisatie

Eén van de pijlers waar Noordoost Brabant Werkt zich voor inzet is een leven lang ontwikkelen. Er zijn op dit moment allerlei uitdagingen die een leven lang ontwikkelen nodig maken: technologische ontwikkelingen, de energietransitie en de krapte op de arbeidsmarkt zijn hier voorbeelden van. Om met deze uitdagingen om te kunnen gaan, is een leven lang ontwikkelen erg belangrijk. Maar hoe gaat dat binnen een bedrijf? Welke mogelijkheden bieden bedrijven om hun werknemers te laten groeien? En waar lopen bedrijven tegenaan als het gaat om leven lang ontwikkelen?

Tijdens de Regionale Loopbaandag op 21 april 2022 verzorgden we een workshop waarbij we inzoomden op een leven lang ontwikkelen binnen het bedrijfsleven. De twee laatste estafettestokjeshouders Keep on Learning, GWS dé Schoonmaker en Wiltec gaven een inkijkje in hun organisatie en hoe zij ervoor zorgen dat werknemers binnen hun organisatie zich een leven lang kunnen ontwikkelen. Namens GWS dé Schoonmaker verzorgde eigenaar Gaby Westelaken de workshop en HR manager Dianne Remkes en Learning and Development professional Marissa van Elst deden het woord namens Wiltec. In dit artikel lees je een verslag van deze sessie en antwoord op een aantal vragen die tijdens de workshop werden gesteld.

Workshop Wiltec - GWS de Schoonmaker

Workshop ‘leercultuur binnen bedrijven’ tijdens Regionale Loopbaandag

 

1. Hoe krijg je je personeel mee in leven lang ontwikkelen?

Eén van de vragen die direct naar boven kwam, is hoe je als bedrijf ervoor zorgt dat iedereen meedoet in een leven lang ontwikkelen. Beide bedrijven geven aan dat dit een uitdaging is, want niet iedere werknemer ziet het belang van leren en ontwikkelen. Zeker bij werknemers met een lager opleidingsniveau wordt leren niet altijd gezien als iets wat nodig is. Volgens Marissa is het daarom belangrijk om leren voor iedereen bereikbaar te maken, ook voor monteurs op de werkvloer. “Wij willen er als bedrijf echt in investeren. Om iedereen mee te krijgen, is het belangrijk om het belang van leren en ontwikkelen heel vaak te herhalen, ook bij de leidinggevenden. Wij communiceren regelmatig over de mogelijkheden die werknemers binnen onze organisatie hebben om zich te ontwikkelen, we laten dat heel vaak terugkomen.”

Ook Gaby geeft aan dat je er als bedrijf echt in moet willen investeren. “Je moet constant blijven zoeken hoe je mensen kunt activeren.” Binnen GWS dé Schoonmaker hebben ze bijvoorbeeld een tijdje e-learnings aangeboden, maar hier werd amper gebruik van gemaakt, dus moeten er andere strategieën ingezet worden.

E-learnings en eigen modules toevoegen

Waar e-learnings bij GWS dé Schoonmaker niet werd gebruikt, is dat bij Wiltec wel het geval. Ook zij maken net als veel andere ondernemingen gebruik van e-learnings, een online tool waarbij werknemers diverse trainingen kunnen volgen, van timemanagement tot Excel trainingen. Naast de bibliotheek met 800 e-learnings hebben zij zelf ook ruim 70 eigen e-learnings gemaakt en hieraan toegevoegd. Juist deze eigen e-learnings, toegespitst op het bedrijf en de werkzaamheden zijn vaak erg waardevol. Dat beaamt Gaby ook: “Zorg ervoor dat je een opleiding altijd aanvult en er iets extra’s in stopt.” Voor Gaby is het belangrijk dat zijn personeel ook bepaalde sofskills leren. Hij heeft dan ook de basisopleiding voor schoonmakers aangevuld met modules voor communiceren en signaleren, iets wat in zijn ogen essentieel is om het werk goed te kunnen uitvoeren.

2. Wat als er geen tijd is om met leven lang ontwikkelen aan de slag te gaan?

Om leren en ontwikkelen onder werknemers te stimuleren, zijn beide bedrijven het erover eens dat je mensen de mogelijkheid moet geven om onder werktijd te leren. Vanuit de zaal wordt vervolgens opgemerkt dat het hoger management wel het belang van leven lang ontwikkelen ziet, maar dat leidinggevenden dit uiteindelijk vaak tegenhouden. Wanneer werknemers onder werktijd bezig zijn met hun ontwikkeling, is er immers minder tijd om werk te verrichten. Zeker wanneer het erg druk is op hun afdeling, willen leidinggevenden niet dat mensen ‘kostbare tijd verliezen’. “Ervoor zorgen dat iedereen het belang van leven lang ontwikkelen ziet, is een ongoing proces”, vertelt Dianne. “Veel leidinggevenden hebben de neiging om zich vooral te focussen op de korte termijn. Belangrijk is om dan het gesprek aan te gaan, en om inzichtelijk te maken wat het financiële plaatje is op lange termijn. Op die manier kun je ook leidinggevenden meekrijgen in het leven lang ontwikkelen.”

 

3. Wat als mensen weggaan als ze zich ontwikkelen?

In het publiek wordt de vraag gesteld aan de bedrijven: hoe ga je om met investeren in mensen in deze tijd van arbeidskrapte? De kans is groot dat je investeert in mensen en dat ze vervolgens vertrekken naar een andere werkgever. Beide bedrijven zien daar echter geen risico. “Je moet proberen te voorkomen dat mensen vertrekken, en dat kan door ze blij te maken door in ze te investeren”, aldus Dianne. “Onderzoek heeft uitgewezen dat er een verband is tussen werkgeluk en ontwikkelingsmogelijkheden op het werk. Dus daar dragen wij graag aan bij.”

Ook geven Gaby en Dianne aan dat je als ondernemer niet te bang moet zijn dat mensen vertrekken. “Als mensen willen vertrekken, dan gaan ze toch wel, dat hou je toch niet tegen”, zegt Dianne. “Het is nou eenmaal een arbeidsmarkt dat mensen niet 30 jaar blijven zitten”, vult Gaby aan. “Dan kun je mensen maar beter goed begeleiden naar een nieuwe baan.” Beide bedrijven geven aan dat het als bedrijf ook een mooie kans is om jezelf als bedrijf goed te presenteren. Oók vertrekkende werknemers zijn een visitekaartje voor het bedrijf. Dianne benadrukt daarom het belang van een exitgesprek maar juist ook het continue in gesprek blijven met je mensen: “Zorg dat je altijd in gesprek blijft met je mensen en luister naar wat iemand te zeggen heeft. Hier kun je zoveel waardevolle informatie uit halen voor je bedrijf.”

4. Hoe werkt het bedrijfsleven samen met het onderwijs?

Tijdens de workshop zitten er diverse mensen in de zaal die werkzaam zijn in het onderwijs. Het is dan ook niet verrassend dat er wordt gevraagd op welke manieren de bedrijven samenwerken met onderwijsinstellingen om hun werknemers te laten leren. Zowel Wiltec als GWS dé Schoonmaker werken samen met diverse MBO-scholen in de regio. Zo heeft GWS dé Schoonmaker ooit een schoonmaakopleiding opgezet met het Koning Willem I College.

Wiltec heeft op dit moment een traject lopen bij ROC de Leijgraaf waarbij werknemers hun werkervaring kunnen omzetten in een MBO 3 diploma en een groot aantal werknemers volgt op dit moment een NIMA opleiding. Dianne stipt wel even aan dat de animo voor het eerste traject een stuk minder was dan voor de NIMA opleiding. “Dat toont wel aan dat het belangrijk is om het belang van leren duidelijk te maken. Het gaat niet vanzelf,” aldus Dianne. Ook hebben zij een aantal BBL trajecten lopen. Toch blijkt het moeilijk om die allemaal gevuld te krijgen. Deels vanwege de krapte op de arbeidsmarkt, maar ook omdat het soms lastig is om goed samen te werken met scholen. Vanuit de zaal wordt dit beaamd: het bedrijfsleven en het onderwijs weet elkaar nog niet altijd goed te vinden.

Leercultuur binnen bedrijven

5. Hoe kunnen scholen en het bedrijfsleven beter samenwerken?

Tijdens de workshop wordt er daarom door de aanwezigen (zowel bedrijfsleven, onderwijs als overheid) gebrainstormd hoe de samenwerking tussen bedrijven en scholen beter kan. Vanuit het onderwijs wordt aangegeven dat het lastig is om het bedrijfsleven te mobiliseren voor keuzedelen. Het onderwijs lijkt soms statisch, maar er zijn ook veel mogelijkheden. Belangrijk is om samen om de tafel te gaan, het bedrijfsleven inspraak te geven en te laten meedenken. Zowel GWS dé Schoonmaker als Wiltec geven aan dat zij hier graag een rol in willen vervullen. Als ambassadeurs willen zij graag met scholen om tafel én scholen in contact brengen met andere bedrijven.

Open badge systeem

Vanuit Wiltec wordt vervolgens ook het open badge systeem benoemd, iets wat Peer van Summeren (Lid van Raad van Bestuur van Koning Willem I College) tijdens de opening van de Regionale Loopbaandag ook aanhaalde. Een open badge is een soort digitaal insigne, die laat zien dat iemand bepaalde kennis en vaardigheden in huis heeft. Dianne vergelijkt het met de insignes bij de Scouting: “Elke keer als kinderen bij de scouting een activiteit of vaardigheid hebben behaald, krijgen ze een insigne voor op hun scouting blouse. Open badges werkt precies zo: mensen krijgen dan een online paspoort met daarin de badges voor vaardigheden die ze hebben behaald. Zo wordt het meer waard”. Zowel Koning Willem I College als Wiltec zijn bezig om dit verder vorm te geven. “Om het onderwijs en bedrijfsleven goed op elkaar aan te sluiten, is het belangrijk dat iedereen gebruik maakt van hetzelfde systeem”, geeft Dianne aan.

Maar zo ver is het nog niet. Om dat voor elkaar te krijgen, zal intensievere samenwerking tussen het bedrijfsleven en het onderwijs nodig zijn. “Het is jammer dat we elkaar niet altijd op de juiste manier weten te vinden”, zegt Marissa. “Maar ik vind het heel leerzaam dat we nu in deze setting bij elkaar zitten en met elkaar in gesprek gaan. Ik ben blij dat we elkaar hier hebben gevonden.” Sluit Marissa op positieve wijze af.

Op de hoogte blijven of meepraten?

Wil je ook meepraten over deze onderwerpen? Kom dan naar de Keep on Learning Community en praat samen met andere professionals mee over dit onderwerp. Wil je graag meer weten hoe we in Noordoost Brabant inzetten op een leven lang ontwikkelen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief of volg ons via LinkedIn om op de hoogte te blijven over de laatste ontwikkelingen in onze regio.

Zoeken

Zoek