Jongeren

Jongeren tussen de 16 en 27 jaar zijn volop in beweging. Het is een fase in hun leven waarin veel gebeurt. De onderwijsperiode wordt afgesloten en de vraag is wat de volgende stap is: een vervolgopleiding, werken of een andere stap de maatschappij in? De meesten doorlopen dit traject zelfstandig. Maar sommige jongeren hebben daarbij ondersteuning nodig. Wat kun je als professional doen om hen een steun in de rug te geven?

Onze oplossingen

Hier vind je initiatieven en tools in onze arbeidsmarktregio om jongeren te ondersteunen tijdens het voortgezet en beroepsonderwijs en bij de overgang van school naar werk.

Zo goed mogelijk geschoold de arbeidsmarkt op

 • Boris Praktijkverklaring
 • Opleiden met MBO-certificaten
 • Een leerbaan vinden (BBL-opleiding)
 • Tijdelijke ondersteuning bij het wegvallen van een leerbaan (Corona)
  • aanpassing dienstverlening
  • stageplek .
 • Ondersteuning door Leerplicht
  RBL BNO:
  ’s-Hertogenbosch:
  Boxtel:

TIP: kijk voor de regionale cijfers voortijdig schoolverlaters op www.vsvverkenner.nl

Van onderwijs naar arbeidsmarkt zonder startkwalificatie

 • Kweekvijvers: lerend werken
 • Uitstroomgesprekken samen met gemeente (VSO, Pro en Entree onderwijs)
  Neem contact op met je eigen gemeente of met het WSP Noordoost-Brabant
 • Ondersteuning door Regionale Meldpunt en Coördinatiefunctie (RMC)
  RBL BNO:
  ’s-Hertogenbosch:
  Boxtel:

Blijven werken en ontwikkelen

 • Combineren van leren en werken
 • Lerend werken met praktijkverklaring

TIP: Kijk voor stimuleren van zelfredzaamheid van jongeren op www.16-27.nl

Jongerenaanpak onderwijs - arbeidsmarkt

Jongerenaanpak in Noordoost-Brabant

Alle jongeren tussen 16 en 27 hebben een goede start op de arbeidsmarkt. Dat is de gezamenlijke ambitie van de gemeenten – vanuit hun Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC) - en het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs in Noordoost Brabant Werkt. De regionale jongerenaanpak is gericht op alle jongeren in de leeftijd van 16-27 jaar. Bijzondere aandacht gaat uit naar jongeren in een kwetsbare positie.

Meer informatie over de Jongerenaanpak van Noordoost Brabant Werkt: Jacomijn Pruijmboom - Diepenbroek, manager programmalijn Jongerenaanpak: j.pruijmboom@s-hertogenbosch.nl, 06 – 46 97 12 11.