Jongeren

Jongeren tussen de 16 en 27 jaar zijn volop in beweging. Het is een fase in hun leven waarin veel gebeurt. De onderwijsperiode wordt afgesloten en de vraag is wat de volgende stap is: een vervolgopleiding, werken of een andere stap de maatschappij in? De meesten doorlopen dit traject zelfstandig. Maar sommige jongeren hebben daarbij ondersteuning nodig. Wat kun je als professional doen om hen een steun in de rug te geven?

Onze oplossingen

Hier vind je initiatieven en tools in onze arbeidsmarktregio om jongeren te ondersteunen tijdens het voortgezet en beroepsonderwijs en bij de overgang van school naar werk. Het is een complex veld waarin verschillende organisaties actief zijn en we de samenwerking graag verbeteren. Daarbij kan de interactieve trajectenkaart wellicht helpen. Hierop vind je trajecten en voorzieningen met contactgegevens vanuit de regionale jongerenaanpak. Deze zijn aanvullend op alle reguliere begeleiding die al vanuit verschillende instanties wordt geboden. Daarnaast is er in samenwerking met het Pro en VSO een uitstroomroutekaart ontwikkeld, zodat jij precies weet welke stappen je kunt nemen om de uitstroom van een Pro- of VSO-leerling zo goed mogelijk te laten verlopen. 

Zo goed mogelijk geschoold de arbeidsmarkt op

TIP: kijk voor de regionale cijfers voortijdig schoolverlaters op www.vsvverkenner.nl

Van onderwijs naar arbeidsmarkt zonder startkwalificatie

TIP: Kijk voor stimuleren van zelfredzaamheid van jongeren op www.16-27.nl

Jongerenaanpak onderwijs - arbeidsmarkt

Jongerenaanpak in Noordoost-Brabant

Alle jongeren tussen 16 en 27 hebben een goede start op de arbeidsmarkt. Dat is de gezamenlijke ambitie van de gemeenten – vanuit hun Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC) – en het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs in Noordoost Brabant Werkt. De regionale jongerenaanpak is gericht op alle jongeren in de leeftijd van 16-27 jaar. Bijzondere aandacht gaat uit naar jongeren in een kwetsbare positie.

Meer informatie over de Jongerenaanpak van Noordoost Brabant Werkt: Jacomijn Pruijmboom – Diepenbroek, manager programmalijn Jongerenaanpak: j.pruijmboom@s-hertogenbosch.nl, 06 – 46 97 12 11.