Werkzoekenden

Mensen die op zoek zijn naar werk hebben verschillende ervaringen en achtergronden. Ze kunnen al een tijd zonder werk zitten of ze dreigen juist hun werk te verliezen. Anderen zijn weer toe aan een nieuwe uitdaging. Hoe kun je als arbeidsmarktprofessional werkzoekenden zo goed mogelijk op weg helpen naar een andere baan? Of een steun in de rug geven bij het vinden van werk of de juiste opleiding?

Onze oplossingen

Hier vind je initiatieven en tools in onze arbeidsmarktregio om werkzoekenden te ondersteunen met om eigen regio te pakken en te helpen op weg naar een baan of opleiding.

Meer weten?

Heb je als arbeidsmarktprofessional een vraag over om- of bijscholing van werkzoekenden? Of over over bijbehorende subsidies en andere financiële regelingen? Neem contact op met Leren en Werken 

Regionale aanpak werkenden

Zoveel mogelijk werkzoekenden een baan of opleiding op weg naar werk bieden en/of daarin eigen regie nemen. Dat is de gezamenlijke ambitie van het UWV, gemeenten en de werk- en ontwikkelbedrijven (Weener XL, IBN en WSD-groep) in Noordoost-Brabant Werkt. De activiteiten richten zich op het bieden van een passende werkplek, terug begeleiden naar school of ondersteunen bij zelfstandig ondernemerschap.

Voor meer informatie over de initiatieven voor werkzoekenden in Noordoost Brabant Werkt:

Karin van Meer, programmamanager Noordoost Brabant Werkt: 06 – 15 67 94 46,
k.vanmeer@noordoostbrabantwerkt.nl