Actueel

Wil je weten hoe wij in Noordoost-Brabant elke dag werken aan een veerkrachtige arbeidsmarkt?

VSV-cijfers schooljaar 2021-2022 in Noordoost Brabant

12 april 2023

Begin april zijn de VSV-cijfers over schooljaar 2021-2022 bekend gemaakt. In alle regio’s is een stijging te zien van het aantal jongeren dat zonder startkwalificatie school verlaat. Belangrijke oorzaken die genoemd worden, zijn: Corona heeft invloed gehad op de motivatie […]

Jobcoaches voor jongeren – een terugblik door Lonneke

12 april 2023

Eind 2022 zijn er in onze regio 2 jobcoaches voor jongeren van start gegaan: Mariska Hermens en Lonneke van Nes. Zij ondersteunen jongeren in een kwetsbare positie (pro/vso/entree/BBL) bij hun baan of stage, met als doel uitval te voorkomen. Met […]

Gezocht: Projectleider Talent voor de Energietransitie bij Noordoost Brabant Werkt

2 december 2022

De energietransitie is een belangrijke maatschappelijke opgave, die vraagt om extra en anders opgeleide werknemers. Tegelijkertijd is er sprake van een krappe arbeidsmarkt. Wij zoeken daarom een projectleider die binnen deze kaders werkt aan Talent voor de energietransitie. Spreekt dit […]

Werkgeversestafette: RJ Networks & Security neemt het stokje over

29 september 2022

Leven lang ontwikkelen en duurzame inzetbaarheid van personeel. In tijden van krapte op de arbeidsmarkt is dit belangrijker dan ooit. Maar hoe werkt dat bij bedrijven in de praktijk? Welke inspirerende verhalen hebben zij te vertellen? De werkgeversestafette Keep on Learning gaat […]

Terugblik event: Herken laaggeletterdheid op de werkvloer

21 september 2022

Laaggeletterdheid op de werkvloer is vaak een verborgen probleem. Veel werknemers schamen zich ervoor dat ze moeite hebben met schrijven, lezen of andere basisvaardigheden. Voor werkgevers is het daarom lastig te herkennen. Ook onder jongeren blijft het percentage laaggeletterden toenemen. […]

Werkgeversestafette: Wiltec uit Uden neemt het stokje over

12 mei 2022

Leven lang ontwikkelen en duurzame inzetbaarheid van personeel. In tijden van krapte op de arbeidsmarkt is dit belangrijker dan ooit. Maar hoe werkt dat bij bedrijven in de praktijk? Welke inspirerende verhalen hebben zij te vertellen? De werkgeversestafette Keep on Learning gaat […]

5 Vragen aan werkgevers over leven lang ontwikkelen in hun organisatie

3 mei 2022

Eén van de pijlers waar Noordoost Brabant Werkt zich voor inzet is een leven lang ontwikkelen. Er zijn op dit moment allerlei uitdagingen die een leven lang ontwikkelen nodig maken: technologische ontwikkelingen, de energietransitie en de krapte op de arbeidsmarkt […]

De eerste Regionale Loopbaandag was een succes!

28 april 2022

Op donderdag 21 april 2022 vond de eerste editie van de Regionale Loopbaandag plaats, een event dat georganiseerd werd door Noordoost Brabant Werkt in samenwerking met Leerwerkloket, Wijzer in je Werk en S-BB. Samen ontwikkelden zij dit event neer speciaal […]