Nederland wil meer hooggeschoolde werknemers

Volgens onderzoek onder werkgevers heeft Nederland de komende jaren vooral steeds meer afgestudeerde hbo’ers nodig. Men wil hooggeschoolde werknemers die de opgedane kennis goed in de praktijk kunnen toepassen. Dit komt deels doordat het benodigde niveau op de werkvloer in steeds meer bedrijven en instellingen boven het mbo-niveau uitstijgt.

Ook schakelen steeds meer MKB-bedrijven hbo’ers in als (middle) managers. En steeds meer hbo-masters doen toegepast onderzoek in de praktijk. Vooral in de zorg, het onderwijs en de techniek werden de afgelopen jaren te weinig hbo’ers opgeleid. Hier is de vraag relatief groot onder meer door een relatief oud personeelsbestand (pensioen) en doordat andere competenties gevraagd worden (digitalisering). De komende jaren nemen de tekorten aan personeel op hbo-niveau verder toe.

De hogescholen in onze regio dragen de laatste jaren hun steentje bij om de tekorten in zorg, techniek en onderwijs ook voor onze regio te beperken. Zo laat Avans in ‘s-Hertogenbosch de laatste jaren een flinke stijging van instroom zien van studenten in de gezondheidszorg (tot meer dan 350 per jaar) en een stabiel hoge instroom in de techniek (meer dan 1.100 per jaar). De afgelopen twee jaar stroomden bij Fontys in ’s-Hertogenbosch meer dan 100 studenten onderwijs in. En de HAS zit dit jaar weer in de lift met ruim 800 gestarte studenten het afgelopen jaar.

Meer achtergronden zijn te vinden via  Arbeidsmarktinzicht – Aantal hbo’ers in Noord-Brabant

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief