klimaatbanen noordoost brabant

Top 5 klimaatbanen in Noordoost Brabant

Om de klimaatambities van het kabinet te realiseren zijn veel extra technische arbeidskrachten nodig, die nu al moeilijk te vinden zijn. Maar om welke banen gaat het precies? UWV maakte een overzicht welke klimaatbanen in de gebouwde omgeving nodig zijn. In dit artikel zoomen we in op de klimaatbanen voor regio Noordoost Brabant en laten we zien wat de meest gevraagde ‘klimaat’ beroepen zijn voor onze regio.

Waarom klimaatbanen?

Nederland staat voor de forse opgave om de komende jaren de CO2 uitstoot sterk te verminderen. Er wordt daarom hard gewerkt aan de verduurzaming van huizen en gebouwen. Om dit te kunnen realiseren zijn er veel technische vaklieden nodig. Denk aan monteurs voor het plaatsen van zonnepanelen of isolatiemonteurs die gebouwen isoleren en ventileren. Daarnaast zijn er ook steeds meer vacatures voor niet-technisch personeel, zoals communicatieadviseurs, planologen en architecten. Dit zagen we in 2019 ook al in de Impactanalyse talent voor de energietransitie.

Het aantal openstaande vacatures voor deze zogenoemde klimaatbanen is erg hoog, zeker als het gaat om de technische banen. Veel werkgevers hebben moeite met het vervullen van deze vacatures. Ook los van de klimaatdoelen is er namelijk veel vraag naar dit soort technici. In totaal zijn in Nederland er zo’n 45 verschillende technische beroepen nodig voor de uitvoering van de klimaatdoelen in de gebouwde omgeving. In het derde kwartaal van 2021 stonden er bijna 46.000 vacatures uit voor deze technische banen.

Meest gevraagde klimaatberoepen in Noordoost Brabant

Ook in Noordoost Brabant is de vraag naar technisch personeel erg groot. Maar naar welke ‘klimaat’ beroepen is de meeste vraag? Hier volgt een top 5:

  1. Werkvoorbereiders en calculators bouw en installatietechniek
  2. Timmerlieden
  3. Elektriciens en monteurs elektrische bedrijfsinstallaties
  4. Loodgieters en installateurs
  5. Uitvoerders bouw en installatiewerk

Tekort aan vakmensen

Overal in Nederland is er een groot tekort aan dit technische vakmensen. Veel werkgevers hebben moeite om hun vacatures te vervullen, er zijn maar heel weinig kandidaten. Dat geldt ook voor de klimaatberoepen in Noordoost Brabant. Er is sprake van een zeer krappe arbeidsmarkt. Dat biedt kansen voor jongeren die kiezen voor een opleiding in de technische sector en voor volwassenen die willen overstappen naar deze beroepen.

Meer informatie over klimaatbanen in de bebouwde omgeving

Wil je meer weten over de klimaatbanen in de bebouwde omgeving? UWV deelde de publicatie Klimaatbanen in de gebouwde omgeving, die door UWV in samenwerking met SBB en de SER/Taakgroep arbeidsmarkt en scholing Klimaatakkoord tot stand is gekomen. Op de website van UWV lees je meer informatie over deze publicatie.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief