VSV-cijfers schooljaar 2021-2022 in Noordoost Brabant

Begin april zijn de VSV-cijfers over schooljaar 2021-2022 bekend gemaakt. In alle regio’s is een stijging te zien van het aantal jongeren dat zonder startkwalificatie school verlaat.

Belangrijke oorzaken die genoemd worden, zijn:

  • Corona heeft invloed gehad op de motivatie van leerlingen. Denk aan het sluiten van onderwijs en het online onderwijs, terughoudendheid bij het afgeven van een negatief advies en het soepelere over laten gaan dan gebruikelijk en ook toename van mentale problemen door de lock downs.
  • Door de krapte op de arbeidsmarkt is het voor veel jongeren aantrekkelijk om te gaan werken dan om naar school te gaan.
  • Ook zijn er structurele oorzaken van uitval, onder andere persoonlijke problemen, verkeerde studiekeuze, niet of niet tijdig inzetten van de juiste begeleiding.

In onze regio zien we ook een stijging, maar minder groot dan het landelijke beeld.

Schooljaar 2021-2022 Landelijk Onze regio percentage Onze regio aantal jongeren
Totaal 2,34 2,04 1012
VO 0,5 0,4 133
MBO 6,3 5,4 847
VAVO 10,7 15,1 32

Uiteraard gaan we de cijfers analyseren en gebruiken dit om de inzet vanuit de Jongerenaanpak aan te scherpen waar dat nodig is.
Ook komt er na de zomer een aanvalsplan vanuit het Rijk om voortijdig schoolverlaten te voorkomen en jongeren te begeleiden naar een kansrijke toekomst.

Bron: Voortijdig school verlaten | Tweede Kamer der Staten-Generaal

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief