Werk(t) in Uitvoering: 3 online Inspiratiesessies over Participatie

Dé regionale ontmoeting van professionals die mensen – linksom of rechtsom – in beweging willen brengen richting werk. Professionals inspireren elkaar met eigen praktijkvoorbeelden: “Wij doen het zo. En jullie?” De inspiratiesessies zijn bedoeld voor consulenten, beleidsmedewerkers, teamleiders en wethouders van gemeenten en hun samenwerkingspartners in de arbeidsmarktregio Noordoost-Brabant. Je kunt je voor elke bijeenkomst apart aanmelden.

Elke online sessie wordt op een dinsdagmiddag van 15.30 tot 16.30 uur gehouden en heeft steeds dezelfde opzet:

  • Welkom
  • Presentatie van het project
  • Beantwoording vragen voor verheldering
  • Dialoog over meerwaarde, succesfactoren en aandachtspunten (in kleine groepen)
  • Afronding

Aanmelden voor één of meerdere inspiratiesessies kan via h.ketelaar@noordoostbrabantwerkt.nl. Je krijgt dan een link voor de online sessie(s) en ontvangt een week van tevoren een mail met ‘voorbereidingsmateriaal’.

 

Sessie 1

20 april 2021, van 15.30 tot 16.30 uur

In Company College: werken aan taal & werk

 Door José Castermans (adviseur beleid IBN) en Miriam Egas (teamleider Vluchtelingenwerk Zuid-Nederland)

Deze sessie is vooral interessant voor beleidsmakers en casemanagers van gemeenten.

In de sessie wordt het traject van het In Company College (ICC) uitgelegd: een combinatie van werken én het leren van de Nederlandse taal voor niet-gealfabetiseerde en laaggeletterde vergunninghouders. Het doel van het ICC-traject is een arbeidsovereenkomst in het kader van de Participatiewet. Het In Company College is het resultaat van een samenwerking tussen IBN en Vluchtelingenwerk.

Na afloop van de inspiratiesessie besef je dat het geheel meer is dan de som van de delen. Je hebt een goed beeld van de werkwijze en het rendement van het ICC-traject, met name op welke wijze de zelfredzaamheid van mensen is verbeterd.

 

 Sessie 2

18 mei 2021, van 15.30 tot 16.30 uur

Vertrouwensexperiment gemeente Oss: een mensgerichte aanpak

 Door Martien van Hoof (teamleider Werk & Inkomen) en Margot van de Put (consulent Werk & Inkomen/medewerker Kwaliteit & Ontwikkeling)

Deze sessie is interessant voor beleidsmakers, kwaliteitsmedewerkers, adviseurs, consulenten en casemanagers van gemeenten.

‘Als je vertrouwen hebt, hoef je niet de gehele trap te zien, om de eerste stap te zetten.’ Deze uitspraak van Martin Luther King past bij het experiment ‘Zelf aan het stuur en op maat’, waarbij aandacht, vertrouwen en eigen regie (leren) pakken belangrijke onderdelen zijn. Samen met enkele andere gemeenten en met Tilburg University is de gemeente Oss op zoek gegaan naar mogelijkheden om de uitvoering van de Participatiewet te verbeteren. De gemeente heeft onderzocht wat er gebeurt als inwoners zelf aan het stuur staan. Wat maatwerk betekent. Wat er gebeurt wanneer met inwoners wordt omgaan vanuit vertrouwen en minder vanuit controle.

Na afloop van de inspiratiesessie heb je een gevoel wat een mensgerichte aanpak doet met inwoners. Je krijgt een inkijk in de aanpak, uitkomsten, ‘tropical breezes’ en over hoe het structureel voet aan de grond krijgt.

 

 Sessie 3

22 juni 2021, van 15.30 tot 16.30 uur

Financiële Nazorg: een soepele overgang van uitkering naar werk én omgekeerd

 Door Laura van Maanen-Gaveel (coördinator Inkomen Frontoffice Weener XL) en Gina Sukul (consulent Inkomen)

Deze sessie is interessant voor zowel uitvoerend professionals als leidinggevenden.

In de sessie bespreken we de aanleiding, de weg ernaar toe en de eerste bevindingen van de werkwijze binnen het project Financiële Nazorg. Je wordt meegenomen in het proces van Weener XL en ontdekt wat de ervaringen zijn van klanten, uitvoerend professionals en management.

Na afloop heb je een goed beeld van de door Weener XL gemaakte keuzes en het effect daarvan op de organisatie en samenleving. Je kunt op basis daarvan een afweging maken of deze werkwijze ook passend is voor jouw eigen organisatie.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief