Noordoost Brabant Werkt

Indienen nieuwe projecten: dien jouw idee in vóór 1 november

Hoewel we nog volop bezig zijn met de uitvoering van ons huidige jaarplan, kijken we alvast vooruit naar volgend jaar. Voor ons jaarplan* zijn we benieuwd naar jouw ideeën. Jij staat dichter bij de jongeren en loopt misschien ergens tegenaan. Heb je een projectvoorstel? Dan mag je je idee vóór 1 november indienen via jongerenaanpak@noordoostbrabantwerkt.nl. Je aanvraag moet aan een aantal criteria voldoen. Twijfel je? De projectleiders van de Jongerenaanpak sparren graag met je.

Waar moet je aanvraag aan voldoen?

  • Het project moet gericht zijn op jongeren van 16 – 27 jaar. 
  • Het project gaat om een samenwerking van minimaal twee partijen in de regio. De meerwaarde zit in regionale samenwerking. Bij aanbod voor scholen, moet het uit te breiden zijn naar alle betrokken scholen.
  • Het project aanbod start of wordt voorgezet in 2024, kan doorlopen tot halverwege 2025, maar moet daarna op zichzelf kunnen staan of wettelijk verankerd zijn.
  • Er moet een aantoonbaar probleem zijn dat een oplossing nodig heeft. 
  • Aansluiten bij het gedachtegoed van de nieuwe wetgeving.

Inhoudelijk gaat het om een keuze of combinatie van: 

  • Voorkomen dat jongeren uitvallen op school zonder het behalen van een startkwalificatie (VSV). 
  • Vanuit de VSV regeling wordt gevraagd om voorzieningen te realiseren of voort te zetten waarbij onderwijs en zorg gecombineerd worden. 
  • Samenwerking erop is gericht om jongeren uit het vso- en pro-onderwijs toe te leiden naar duurzame arbeid of een vervolgopleiding. 
  • Voorkomen dat jongeren, ook met startkwalificatie, werkloos worden.

En daar waar het kan is het natuurlijk heel mooi als je een vorm van jongerenparticipatie kunt toepassen. We zijn benieuwd!

De voorstellen worden op 7 december besproken en van advies voorzien in het tactisch overleg. Besluitvorming door de stuurgroep vindt plaats op 25 januari 2024.

* De nieuwe Wet van school naar duurzaam werk gaat waarschijnlijk halverwege 2025 in. Daarom stellen we een ‘anderhalfjaarplan’ op. Daarna gaan we over op een nieuw regionaal programma. 

Zoeken

Search