Noordoost Brabant Werkt

Jobcoaches voor jongeren – een terugblik door Lonneke

Eind 2022 zijn er in onze regio 2 jobcoaches voor jongeren van start gegaan: Mariska Hermens en Lonneke van Nes. Zij ondersteunen jongeren in een kwetsbare positie (pro/vso/entree/BBL) bij hun baan of stage, met als doel uitval te voorkomen. Met de inzet van de jobcoaches kunnen meer jongeren duurzaam aan de slag bij bedrijven en zorgen we ervoor dat er dus een grotere groep beschikbaar is voor de arbeidsmarkt.

“Momenteel hebben we een start gemaakt met 10 jongeren en er zijn ook nog een aantal jongeren die we gaan ondersteunen”, vertelt Lonneke. Deze jongeren komen voornamelijk van het praktijkonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs in de regio. “Het gaat hier veelal over stages met mogelijk uitzicht op een betaalde baan of jongeren die ergens al een betaalde baan hebben, maar dreigen vast te lopen”, geeft Lonneke aan. Lonneke en Mariska hebben hiervoor contacten met scholen, gemeenten en werkgevers. “Deze contacten verlopen heel goed. We krijgen nog weinig vraag van werkgevers die vastlopen.” Daarnaast schakelen de twee jobcoaches ook met het leerwerkloket, bijvoorbeeld als een jongere moeite heeft met het vasthouden van een stage en Lonneke en Mariska op zoek moeten naar een nieuwe stageplek.

Uiteraard hebben Lonneke en Mariska ook veelvuldig contact met de jongeren zelf. “Het contact met de jongeren verloopt over het algemeen soepel. De jongeren accepteren onze hulp en weten ons te vinden via WhatsApp of e-mail als dat nodig is”, sluit Lonneke af.

Zoeken

Zoek