MENU

Noordoost Brabant Werkt

New Horizon voor uitvallende havisten

Uit onderzoek in onze regio bleek veel behoefte aan een passende voorziening voor m.n. havo leerlingen die tussentijds willen stoppen in het voortgezet onderwijs en op het mbo willen oriënteren. Er was ook behoefte aan een vast contactpersoon en expertise vanuit het mbo voor deze doelgroep. Het Koning Willem I College start daarvoor een nieuwe voorziening onder de naam “new horizon” om voor deze groep maatwerk te bieden, waar de vo scholen uiteraard aan mee betalen omdat leerlingen daar ingeschreven staan.

Er wordt een combinatie geboden van LOB methodieken en een vorm van burgerschap. Ook wordt samenwerking gezocht met het Lucas en Yuverta. Er worden periodes van 12 weken geboden (3 dagen per week). Ondertussen wordt bekeken wat er aan de voorkant verbeterd kan worden in het voortgezet onderwijs, waardoor een dergelijke voorziening minder of zelfs niet meer noodzakelijk is. Door nu in te springen op de vraag voorkomen we een grote groep thuiszitters. Meer informatie voor de scholen volgt.

Zoeken