MENU

Nieuw netwerk ENZuid van start

Nieuw netwerk ENZuid van start

Op 1 januari jl. ging het Economisch Netwerk Zuid-Nederland, kortweg: ENZuid van start. Het is een nieuwe samenwerking van acht Zuid-Nederlandse triple-helix regio’s en de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. ENZuid is de opvolger van Brainport Network.

In ENZuid bundelen alle zuidelijke regio’s en provincies de krachten rond maatschappelijke opgaven die de geografische grenzen overstijgen. Voorbeelden hiervan zijn klimaat, energietransitie, duurzaamheid en arbeidsmarkt. Noordoost Brabant Werkt is netwerkpartner in de arbeidsmarktagenda van deze samenwerking. Vanwege de schaalgrootte is ENZuid voor het Rijk en voor Europa een unieke gesprekspartner. Dat maakt deze samenwerking een springplank voor innovatie, economische ontwikkeling en welvaart.

Gerard Keurentjes, Waarnemend Regioambassadeur Zuid van de ministeries van EZK en LNV: “Den Haag hecht aan partnerschap met regio’s. De ministeries van EZK en LNV vinden het dan ook waardevol om zowel beleidsinput te krijgen vanuit een netwerk als ENZuid, als te bezien waar samenwerking in de beleidsuitvoering mogelijk is. ENZuid is een unieke regionale partner door de schaalgrootte op het niveau van Zuid-Nederland in combinatie met de triple helix samenstelling en bovendien inhoudelijk interessant door de focus op onder andere missiegedreven innovatie en het klimaatbeleid.” Lees hier de reactie van andere ENZuid deelnemers.

Zoeken