MENU

Ontwikkeling meerjarenplan duurzame inzetbaarheid

Het HR team van Würth Nederland B.V. wilde een meerjarenplan ontwikkelen om de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers te verbeteren. Aanleiding hiervoor was de hoge gemiddelde leeftijd van de buitendienstmedewerkers en het hoge ziekteverzuim binnen deze doelgroep.

Onder leiding van een coach van VNO-NCW Brabant Zeeland zijn vier verkennende brainstormsessies voor het HR team georganiseerd. Tijdens deze sessies ontstond het idee voor een Huis van Werkvermogen als fundament voor lichamelijke en psychisch gezonde werknemers. Het HR team stelde een plan van aanpak duurzame inzetbaarheid op en bereidde een presentatie aan de directie voor.

“De techniekbranche is flink in beweging. Dat vraagt om nieuwe vaardigheden, ook sociaal gezien, van onze medewerkers. Wurth wil daarin mee en we zijn erin geslaagd om een inspirerend plan te ontwikkelen om onze mensen duurzaam inzetbaar te houden. Dat is belangrijk voor een gezonde toekomst van onze onderneming.”
Helma Latijnhouwers, HRM manager Wurth Nederland BV.

Het traject resulteerde in een meerjarenplan duurzame inzetbaarheid voor het personeel van Wurth Nederland. Met concrete doelstellingen voor zowel organisatie, afdelingen als individuele werknemers. De directie heeft de organisatie geïnformeerd over de plannen en daarmee draagvlak onder de werknemers gecreëerd.

Wurth Nederland BV is een dochteronderneming van de Duitse Würth-Groep. De Würth-Groep is met haar kernactiviteit, de internationale handel in montage- en bevestigingsmateriaal, wereldwijd marktleider. De vestiging in ’s-Hertogenbosch is de eerste buitenlandse vestiging van de Würth-Groep en heeft een belangrijk aandeel in het totale succes van Würth.

Zoeken