MENU

SLIM-regeling vanaf maart open

SLIM-regeling vanaf maart open

Scholing en ontwikkeling zijn belangrijk om mensen duurzaam inzetbaar te houden op de  arbeidsmarkt. Dat is niet alleen voor bedrijven belangrijk, maar voor de hele maatschappij. Om leven lang ontwikkelen te stimuleren heeft de overheid een nieuwe subsidieregeling in het leven geroepen: de Stimuleringsregeling voor Leren en ontwikkelen in Mkb-ondernemingen. Oftewel: de SLIM-regeling.

Daarmee kun je als mkb’er subsidie aanvragen voor verschillende activiteiten die met leren en ontwikkelen te maken hebben. Vanaf maart kun je als ondernemer of groep van ondernemers in verschillende tijdsvakken subsidie aanvragen voor initiatieven op gebied van leven lang ontwikkelen. Bijvoorbeeld om een bedrijfsschool op te richten, of voor loopbaanadviezen en opleidingen voor medewerkers.

De SLIM-regeling is bedoeld voor individuele mkb-bedrijven, samenwerkingsverbanden in het mkb en grootbedrijven uit de sectoren landbouw, horeca en recreatie. Kijk voor de meest actuele informatie over deze subsidieregeling op de website van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Zoeken