MENU

Noordoost Brabant Werkt

Stick together: harmoniseren gebruik intergrip en inzet overstapcoaches uitgebreid

Harmoniseren gebruik Intergrip en inzet overstapcoaches in Noordoost Brabant uitgebreid

We hebben een intensieve samenwerking waarbij we voortijdig schoolverlaten proberen te voorkomen bij de overstap van het voortgezet onderwijs naar het mbo. De modules van het systeem Intergrip helpen daarbij en de functie overstapcoach wordt verbreed (zowel inhoudelijk als qua werkgebied).

Intergrip helpt bij het inzichtelijk maken van het keuzeproces en het vervolg van de uitstroom vierdejaars vmbo-examenleerlingen. Een gedeelte van de regio heeft hier al goede ervaringen mee. Besloten is dat de andere scholen ook gaan aansluiten.

Risicoleerlingen die uitvallen en/of dreigen uit te vallen, kunnen hiermee geregistreerd én begeleid worden om te voorkomen dat ze zonder startkwalificatie op de arbeidsmarkt terechtkomen. Tevens is de mogelijkheid toegevoegd om uitvallende havo/vwo leerlingen te monitoren en wordt het proces van de warme overdracht via het digitale doorstroomdossier geregistreerd. Dit wordt gecoördineerd door de VSV contactschool Koning Willem I College. Ook wordt stapsgewijs de financiering door scholen in de regio geharmoniseerd, met afbouw van de middelen vanuit de jongerenaanpak. Er volgt hierover rechtstreekse communicatie.

Overstapcoaches

Zijn er leerlingen waarbij er zorgen zijn of de overstap lukt (zowel in praktische zin als mentaal)? Dan kan een vo school (meestal via de decaan) een overstapcoach inschakelen. Voorheen heette dit doorstroomcoach, maar gezien de nieuwe naam van RMC als doorstroompunt, is deze functionaris ook anders gaan heten. In subregio 36B (Oss en omgeving) is deze pilot al enkele jaren succesvol met twee onafhankelijke ZZP-ers. In subregio 36A (‘s-Hertogenbosch en omgeving) bleken ook jongeren in beeld waarvoor de begeleiding van een overstapcoach een uitkomst kan zijn om te voorkomen dat leerlingen de overstap niet succesvol maken. Hiervoor wordt uitbreiding gezocht en betrokkenen worden t.z.t. daarover nog geïnformeerd. Dit kan dus pas met ingang van schooljaar 2023-2024 uitgerold worden. Ook wordt onderzocht waar dit in de toekomst belegd kan worden.

Daarnaast is de rol van de overstapcoach wat verbreed. Zo kunnen ook VSO leerlingen in het mbo begeleid worden tot ze goed op stage zijn gestart en de begeleiding door het mbo is overgenomen. Indien de jongere meer zorg vraagt dan de overstapcoach kan bieden, zal diegene begeleiden naar toegang jeugd van de betreffende woongemeente. De ervaring is dat de problematiek complexer is geworden.

Zoeken