SLIM-regeling vanaf maart open

SLIM-regeling vanaf maart open

Scholing en ontwikkeling zijn belangrijk om mensen duurzaam inzetbaar te houden op de  arbeidsmarkt. Dat is niet alleen voor bedrijven belangrijk, maar voor de hele maatschappij. Om leven lang ontwikkelen te stimuleren heeft de overheid een nieuwe subsidieregeling in het leven geroepen: de Stimuleringsregeling voor Leren en ontwikkelen in Mkb-ondernemingen. Oftewel: de SLIM-regeling. Daarmee kun je […]

Inspiratiebundel hybride onderwijs Noordoost-Brabant uit

Inspiratiebundel hybride onderwijs Noordoost-Brabant uit

Als gevolg van de toenemende digitalisering en technologische ontwikkelingen verandert de arbeidsmarkt steeds sneller. Door de snelheid waarmee dit gebeurt, sluit het opleidingsaanbod niet altijd even goed aan bij de veranderende behoefte van bedrijven. Hybride onderwijs dicht het gat tussen onderwijs en arbeidsmarkt. In hybride onderwijs werken bedrijfsleven en onderwijsinstellingen samen aan onderwijs dat (beter) […]