Inspiratiebundel hybride onderwijs Noordoost-Brabant uit

Inspiratiebundel hybride onderwijs Noordoost-Brabant uit

Als gevolg van de toenemende digitalisering en technologische ontwikkelingen verandert de arbeidsmarkt steeds sneller. Door de snelheid waarmee dit gebeurt, sluit het opleidingsaanbod niet altijd even goed aan bij de veranderende behoefte van bedrijven. Hybride onderwijs dicht het gat tussen onderwijs en arbeidsmarkt. In hybride onderwijs werken bedrijfsleven en onderwijsinstellingen samen aan onderwijs dat (beter) […]