Op weg naar een Regio Deal

In februari van dit jaar, op Valentijnsdag, maakte het Rijk bekend 10 miljoen euro te gaan investeren in de brede welvaart in Noordoost-Brabant via een Regio Deal. Sindsdien werken Noordoost Brabant Werkt, AgriFood Capital, Regio Noordoost Brabant, Provincie Noord-Brabant en het Rijk samen aan het sluiten van deze regiodeal. Ondernemers, overheden, kennisinstellingen en inwoners zetten […]