Nieuw netwerk ENZuid van start

Nieuw netwerk ENZuid van start

Op 1 januari jl. ging het Economisch Netwerk Zuid-Nederland, kortweg: ENZuid van start. Het is een nieuwe samenwerking van acht Zuid-Nederlandse triple-helix regio’s en de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. ENZuid is de opvolger van Brainport Network. In ENZuid bundelen alle zuidelijke regio’s en provincies de krachten rond maatschappelijke opgaven die de geografische grenzen overstijgen. Voorbeelden hiervan […]