Wij zijn Noordoost Brabant Werkt

Noordoost Brabant Werkt is de arbeidsmarktsamenwerking van werkgevers, overheden, werknemers- en werkgeversorganisaties, onderwijsinstellingen en andere organisaties in Noordoost-Brabant. Samen werken we aan een veerkrachtige arbeidsmarkt

 • met wendbare en weerbare mensen en organisaties
 • die minder gevoelig is voor conjunctuurschommelingen
 • waarin alle mensen hun talenten benutten, zich blijven ontwikkelen en kunnen meedoen.

Onze aanpak

Via drie programmalijnen werken we aan maximale impact voor

 • werkgevers
 • werkenden
 • werkzoekenden

Daarnaast geven we invulling aan vier regionale opgaven voor Noordoost-Brabant:

 • Leven lang ontwikkelen
  Meer mensen ontwikkelen hun talenten door bewustwording, oriëntatie en ontwikkeling.
 • Inspelen op transities
  Mensen en organisaties spelen in op het werk van de toekomst.
 • Talent behouden en aantrekken
  Binden, boeien en aantrekken van (nieuwe) talenten voor werk in de regio.
 • Omgaan met crisis en krapte
  Zoveel mogelijk mensen blijven aan het werk.

Lees er alles over in onze Strategische
WERKagenda ‘Op weg naar 2030’

Organisatiestructuur

Wie doet wat?

Strategie Overleg Noordoost Brabant Werkt

Het Strategie Overleg geeft richting aan en bepaalt de strategie van de arbeidsmarktregio.

Huib van Olden, gemeente ’s-Hertogenbosch (voorzitter)
Kees van Geffen, gemeente Oss (vice-voorzitter)
Irene Rouwenhorst, Noordoost Brabant Werkt (secretaris)
Fleur de Best, VNO/NCW (voorzitter stuurgroep Werkgeversaanpak)
Auke Blaauwbroek, FNV
Liz Chermin, HAS Hogeschool
Ufuk Kahya, gemeente ’s-Hertogenbosch (voorzitter stuurgroep Jongerenaanpak)
Ad van Kemenade, Udens College
Roy Paalman, Vion Food
Peer van Summeren, ROC de Leijgraaf
Pascal Verheugd, Hutten
Myriam Biekens, CNV
Hannie van Loon, UWV
Liesbeth Endendijk, Noordoost Brabant Werkt (programmateam)
Véronique Scharenborg, Noordoost Brabant Werkt (programmateam)

Stuurgroepen programmalijnen

Werkgeversaanpak
Fleur de Best, VNONCW Brabant Zeeland (voorzitter)
Jos van Asten, Noordoost Brabant Werkt (secretaris)
Wim van den Boomen, ZLTO
Roy Paalman, Vion Food Group
Willem Poen
Pascal Verheugd, Hutten
Gaby Westelaken, GWS de Schoonmaker
Jos van Schijndel, Elektro van Santvoort

Regionaal werkbedrijf
Huib van Olden, gemeente ’s-Hertogenbosch (voorzitter)
Inge Willems; Secretaris Stuurgroep Regionaal Werkbedrijf/Coördinator WSP (secretaris)
Ester Biezen, gemeente Oss (namens 11 gemeenten regio Oost)
Auke Blaauwbroek, FNV
Kees van Geffen, gemeente Oss
Gerrit Hagoort, gemeente Meierijstad (namens 5 gemeenten Meierij)
Rudy Slegers, Weener XL
Maarten Gielen, namens de drie SW bedrijven
Alexandra van der Togt, secretariaat WSP
Myriam Biekens, CNV
Gaby Westelaken, GWS de Schoonmaker
Hannie van Loon, UWV
Bart Zegers, Wiltec (namens VNO NCW)
Peer van Summeren (ROC De Leijgraaf)
Menno Roozendaal (Meierijstad)

Jongerenaanpak
Ufuk Kahya, gemeente ’s-Hertogenbosch (voorzitter)
Vacature, gemeente ’s-Hertogenbosch, coördinator Jongerenaanpak (secretaris)
Ester Biezen, gemeente Oss
Alma van Bommel, SMV VO De Meierij
Kees van Geffen, gemeente Oss (namens 11 gemeenten regio Oost)
Cor van Gerven, Koning Willem I College
Ad van Kemenade, Udens College
Stephanie Kuijper, Koning Willem I College
Rion Pennings, HUB Brabant
Jeanet Pijfers, ministerie OCW
Hans Terpstra, Het Hooghuis
Peer van Summeren, ROC de Leijgraaf
Anita Verbeek, Helicon
Ruud Rabelink, Sint Lucas

Poho Arbeidsmarkt

Gemeenten dragen financieel bij aan de uitvoering van de WERKagenda. Het Portefeuillehoudersoverleg Arbeidsmarkt (POHO), waarin de wethouders arbeidsmarkt van alle gemeenten deelnemen, geeft mede sturing en uitvoering aan de WERKagenda.

Kees van Geffen, gemeente Oss (voorzitter)
Huib van Olden, gemeente ’s-Hertogenbosch (vice-voorzitter)
Liesbeth Endendijk, Noordoost Brabant Werkt (secretaris)
Riny van Rinsum, gemeente Landerd
Eric van den Broek, gemeente Boxtel
Marius Tielemans, gemeente Boekel
Erik van Daal, gemeente Mill
Mark du Maine, gemeente Vught
Joost Hendriks, gemeente Cuijk
Willy Hendriks, gemeente Boxmeer
Anja Henisch, gemeente Grave
Ed Mathijssen, gemeente Sint-Michielsgestel
Maarten Prinssen, gemeente Uden
Rob Poel, gemeente Sint Anthonis
Menno Roozendaal, gemeente Meierijstad
Rien Wijdeven, gemeente Bernheze
Rein van Moorselaar, gemeente Bernheze

Stuurgroepen regionale opgaven

Leven lang ontwikkelen
Veronique Scharenborg (trekker)
v.scharenborg@noordoostbrabantwerkt.nl
06 22 20 26 43

Inspelen op transities
Veronique Scharenborg (trekker)
v.scharenborg@noordoostbrabantwerkt.nl
06 22 20 26 43

Talent behouden en aantrekken
Liesbeth Endendijk (trekker)
l.endendijk@s-hertogenbosch.nl
06 15 67 94 46

Omgaan met crisis en krapte
Veronique Scharenborg (trekker)
v.scharenborg@noordoostbrabantwerkt.nl
06 22 20 26 43

In onze aanpak richten we ons op professionals, zoals HR-managers, directeuren van bedrijven, beleidsmakers, opleiders en accountmanagers van gemeenten. Zo zorgen we er samen voor dat mensen en organisaties in Noordoost-Brabant wendbaar en weerbaar worden. En blijven!

Bekijk de samenwerkingsovereenkomst Noordoost Brabant Werkt.

Bekijk de terugblik Arbeidsmarktprogramma 2016 - 2019
'Naar een toekomstbestendige arbeidsmarkt in Noordoost-Brabant in 2020: flexibel, talentvol en inclusief.