MENU

Wij zijn Noordoost Brabant Werkt

Noordoost Brabant Werkt is de arbeidsmarktsamenwerking van werkgevers, overheden, werknemers- en werkgeversorganisaties, onderwijsinstellingen en andere organisaties in Noordoost-Brabant. Samen werken we aan een veerkrachtige arbeidsmarkt

 • met wendbare en weerbare mensen en organisaties
 • die minder gevoelig is voor conjunctuurschommelingen
 • waarin alle mensen hun talenten benutten, zich blijven ontwikkelen en kunnen meedoen.

Samen visie ontwikkelen

Door het programmateam van Noordoost Brabant Werkt zijn drie kernwaarden vastgesteld: samen visie ontwikkelen!

 1. Samen: NOBW is een arbeidsmarktsamenwerking. Doordat verschillende partijen in een multi-helix (overheid, werknemers, werkgevers, onderwijs) samenwerken in de regio, kan veel bereikt worden. NOBW is een netwerkorganisatie die activiteiten en projecten op regionaal niveau mogelijk maakt en samenwerking faciliteert vanuit vertrouwen.
 2. VisieNOBW gaat uit van de lange termijn en heeft als uitgangspunt om projecten en activiteiten die succesvol zijn, duurzaam in te bedden. NOBW staat voor vernieuwing, voor een leven lang leren met de Keep on Learning Community en streeft naar een toekomstbestendige arbeidsmarkt. 
 3. OntwikkelenNOBW brengt bestaande initiatieven samen, zet in de multi-helix samenwerking nieuwe initiatieven op en staat voor vernieuwing. Met een vooruitziende blik streeft NOBW naar innovatieve korte- en langetermijnoplossingen in de arbeidsmarktregio. 

In onze aanpak richten we ons op professionals, zoals HR-managers, directeuren van bedrijven, beleidsmakers, opleiders en accountmanagers van gemeenten. Zo zorgen we er samen voor dat mensen en organisaties in Noordoost-Brabant wendbaar en weerbaar worden. En blijven!

Bekijk de samenwerkingsovereenkomst Noordoost Brabant Werkt.

Bekijk de terugblik en uitdagingen 2020 / 2021 en uitdagingen 2030

Bekijk de terugblik Arbeidsmarktprogramma 2016 – 2019
‘Naar een toekomstbestendige arbeidsmarkt in Noordoost-Brabant in 2020: flexibel, talentvol en inclusief.

Onze aanpak

Via drie programmalijnen werken we aan maximale impact voor

 • werkgevers
 • werkenden
 • werkzoekenden

Daarnaast geven we invulling aan vier regionale opgaven voor Noordoost-Brabant:

 • Leven lang ontwikkelen
  Meer mensen ontwikkelen hun talenten door bewustwording, oriëntatie en ontwikkeling.
 • Inspelen op transities
  Mensen en organisaties spelen in op het werk van de toekomst.
 • Talent behouden en aantrekken
  Binden, boeien en aantrekken van (nieuwe) talenten voor werk in de regio.
 • Omgaan met crisis en krapte
  Zoveel mogelijk mensen blijven aan het werk.
Keep on learning

Lees er alles over in onze Strategische WERKagenda ‘Op weg naar 2030’

Organisatiestructuur

Organisatiestructuur

Wie doet wat

Strategie Overleg Noordoost Brabant Werkt

Het Strategie Overleg geeft richting aan en bepaalt de strategie van de arbeidsmarktregio.

Marianne van der Sloot, gemeente ’s-Hertogenbosch (voorzitter)
Jacco-Peter Hooiveld, gemeente Oss (vice-voorzitter)
Irene Rouwenhorst, Noordoost Brabant Werkt (secretaris)
Fleur de Best, VNO/NCW (voorzitter stuurgroep Werkgeversaanpak)
Auke Blaauwbroek, FNV
Liz Chermin, HAS Hogeschool
Ufuk Kahya, gemeente ’s-Hertogenbosch (voorzitter stuurgroep Jongerenaanpak)
Ad van Kemenade, Udens College
Roy Paalman, Vion Food
Peer van Summeren, ROC de Leijgraaf
Pascal Verheugd, Hutten
Myriam Biekens, CNV
Hannie van Loon, UWV
Liesbeth Endendijk, Noordoost Brabant Werkt (programmateam)
Véronique Scharenborg, Noordoost Brabant Werkt (programmateam)

Stuurgroepen programmalijnen

Werkgeversaanpak
Fleur de Best, VNO-NCW Brabant Zeeland (voorzitter)
Jos van Asten, Noordoost Brabant Werkt (secretaris)
Roy Paalman, Vion Food Group
Pascal Verheugd, Hutten
Gaby Westelaken, GWS de Schoonmaker
Jos van Schijndel, Elektro van Santvoort
Adriëtte Dobbelsteen (DRT Vloeren)
Remco Beekers, ZLTO

Regionaal werkbedrijf
Marianne van der Sloot, gemeente ’s-Hertogenbosch (voorzitter)
Inge Willems; Secretaris Stuurgroep Regionaal Werkbedrijf/Coördinator WSP (secretaris)
Ester Biezen, gemeente Oss (namens 11 gemeenten regio Oost)
Auke Blaauwbroek, FNV
Jacco-Peter Hooiveld, gemeente Oss
Gerrit Hagoort, gemeente Meierijstad (namens 5 gemeenten Meierij)
Rudy Slegers, Weener XL
Maarten Gielen, namens de drie SW bedrijven
Alexandra van der Togt, secretariaat WSP
Myriam Biekens, CNV
Gaby Westelaken, GWS de Schoonmaker
Hannie van Loon, UWV
Bart Zegers, Wiltec (namens VNO NCW)
Peer van Summeren (ROC De Leijgraaf)
Menno Roozendaal (Meierijstad)

Jongerenaanpak

Ufuk Kahya, wethouder gemeente ’s-Hertogenbosch (voorzitter)
Jacomijn Pruijmboom – Diepenbroek, gemeente ’s-Hertogenbosch, coördinator Jongerenaanpak (secretaris)
Ronald Nijhuis, RBL BNO
Wim Klaassen, SMV VO De Meierij
Jacco-Peter Hooiveld, wethouder gemeente Oss (namens 11 gemeenten regio Oost)
Jos van Kessel, Koning Willem I College
Ad van Kemenade, Udens College / Samenwerkingsverband 36-06 en DOOR36plus
Stephanie Kuijper, Programmamanager VSV
Rion Pennings, HUB Noord-Brabant
Jeanet Pijfers, ministerie OCW
Hans Terpstra, Het Hooghuis / PRO/VSO / Netwerk Praktijkonderwijs
Peer van Summeren, ROC de Leijgraaf / KW1C
Harald Odinga, MBO Yuverta
André Gehring, MBO SintLucas
Jean Wiertz, Ons Middelbaar Onderwijs / Sint-Janslyceum / SMV VO De Meierij

Poho Arbeidsmarkt

Gemeenten dragen financieel bij aan de uitvoering van de WERKagenda. Het Portefeuillehoudersoverleg Arbeidsmarkt (POHO), waarin de wethouders arbeidsmarkt van alle gemeenten deelnemen, geeft mede sturing en uitvoering aan de WERKagenda.

Jacco-Peter Hooiveld, gemeente Oss
Marianne van der Sloot, gemeente ’s-Hertogenbosch
Liesbeth Endendijk, Noordoost Brabant Werkt (secretaris)
Rien Wijdeven, gemeente Bernheze
Henri Willems, gemeente Boekel
Mariëlle van Alphen, gemeente Boxtel
Willy Hendriks – van Haren, Gemeente Land van Cuijk
Gijs van Heeswijk, gemeente Maashorst
Menno Roozendaal, gemeente Meierijstad
Peter Raaijmakers, gemeente Sint-Michielsgestel
Toine van de Ven, gemeente Vught

Stuurgroepen regionale opgaven

Leven lang ontwikkelen
Veronique Scharenborg (trekker)
v.scharenborg@noordoostbrabantwerkt.nl
06 22 20 26 43

Inspelen op transities
Veronique Scharenborg (trekker)
v.scharenborg@noordoostbrabantwerkt.nl
06 22 20 26 43

Talent behouden en aantrekken
Liesbeth Endendijk (trekker)
l.endendijk@s-hertogenbosch.nl
06 15 67 94 46

Omgaan met crisis en krapte
Veronique Scharenborg (trekker)
v.scharenborg@noordoostbrabantwerkt.nl
06 22 20 26 43

Regio Deal

Met de Regio Deal Noordoost Brabant wordt een stevige impuls gegeven aan de realisatie van de ambitie van goed leven, fijn wonen en anders werken in de regio Noordoost-Brabant. De regio gaat voor het perspectief van vitale dorpen en steden en voor een leefbaar en gewaardeerd platteland. Voor bedrijvigheid die kan inspelen op de wensen van markt en maatschappij en voor mensen die  klaar staan voor de banen van nu en de toekomst. Een regio om trots op te zijn!

Noordoost Brabant Werkt kan een deel van de activiteiten en dienstverlening mede dankzij de Regio Deal Noordoost Brabant uitvoeren. Lees meer over de Regio Deal.

Regio Deal Noordoost Brabant