Wij zijn Noordoost Brabant Werkt

Noordoost Brabant Werkt is de arbeidsmarktsamenwerking van werkgevers, overheden, werknemers- en werkgeversorganisaties, onderwijsinstellingen en andere organisaties in Noordoost-Brabant. Samen werken we aan een veerkrachtige arbeidsmarkt

 • met wendbare en weerbare mensen en organisaties
 • die minder gevoelig is voor conjunctuurschommelingen
 • waarin alle mensen hun talenten benutten, zich blijven ontwikkelen en kunnen meedoen.

Samen visie ontwikkelen

Door het programmateam van Noordoost Brabant Werkt zijn drie kernwaarden vastgesteld: samen visie ontwikkelen!

 1. Samen: NOBW is een arbeidsmarktsamenwerking. Doordat verschillende partijen in een multi-helix (overheid, werknemers, werkgevers, onderwijs) samenwerken in de regio, kan veel bereikt worden. NOBW is een netwerkorganisatie die activiteiten en projecten op regionaal niveau mogelijk maakt en samenwerking faciliteert vanuit vertrouwen.
 2. VisieNOBW gaat uit van de lange termijn en heeft als uitgangspunt om projecten en activiteiten die succesvol zijn, duurzaam in te bedden. NOBW staat voor vernieuwing, voor een leven lang leren met de Keep on Learning Community en streeft naar een toekomstbestendige arbeidsmarkt. 
 3. OntwikkelenNOBW brengt bestaande initiatieven samen, zet in de multi-helix samenwerking nieuwe initiatieven op en staat voor vernieuwing. Met een vooruitziende blik streeft NOBW naar innovatieve korte- en langetermijnoplossingen in de arbeidsmarktregio. 

In onze aanpak richten we ons op professionals, zoals HR-managers, directeuren van bedrijven, beleidsmakers, opleiders en accountmanagers van gemeenten. Zo zorgen we er samen voor dat mensen en organisaties in Noordoost-Brabant wendbaar en weerbaar worden. En blijven!

Bekijk de samenwerkingsovereenkomst Noordoost Brabant Werkt.

Bekijk de terugblik en uitdagingen 2020 / 2021 en uitdagingen 2030

Bekijk de terugblik Arbeidsmarktprogramma 2016 – 2019
‘Naar een toekomstbestendige arbeidsmarkt in Noordoost-Brabant in 2020: flexibel, talentvol en inclusief.

Onze aanpak

We werken in onze regio via drie programmalijnen: werkgeversaanpak, regionaal werkbedrijf / WSP en jongerenaanpak.

Via drie programmalijnen werken we aan maximale impact voor

 • werkgevers
 • werkenden
 • werkzoekenden

 

Daarnaast geven we invulling aan vier regionale opgaven voor Noordoost-Brabant:

 • Leven lang ontwikkelen
  Meer mensen ontwikkelen hun talenten door bewustwording, oriëntatie en ontwikkeling.
 • Inspelen op transities
  Mensen en organisaties spelen in op het werk van de toekomst.
 • Talent behouden en aantrekken
  Binden, boeien en aantrekken van (nieuwe) talenten voor werk in de regio.
 • Omgaan met crisis en krapte
  Zoveel mogelijk mensen blijven aan het werk.
Keep on learning

Lees er alles over in onze Strategische WERKagenda ‘Op weg naar 2030’

Organisatiestructuur

Organisatiestructuur

Regio Deal

Met de Regio Deal Noordoost Brabant wordt een stevige impuls gegeven aan de realisatie van de ambitie van goed leven, fijn wonen en anders werken in de regio Noordoost-Brabant. De regio gaat voor het perspectief van vitale dorpen en steden en voor een leefbaar en gewaardeerd platteland. Voor bedrijvigheid die kan inspelen op de wensen van markt en maatschappij en voor mensen die  klaar staan voor de banen van nu en de toekomst. Een regio om trots op te zijn!

Noordoost Brabant Werkt kan een deel van de activiteiten en dienstverlening mede dankzij de Regio Deal Noordoost Brabant uitvoeren. Lees meer over de Regio Deal.

Regio Deal Noordoost Brabant