Beter communiceren voor meer werkgeluk

Beter communiceren voor meer werkgeluk

VanderLinden, bekend als totaalleverancier op het gebied van technische installaties en technische dienstverlening in Veghel, had al de nodige activiteiten op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Omdat die nog niet gestructureerd en herkenbaar waren als zodanig, heeft het bedrijf voor haar 90 medewerkers een ‘Vitaliteitskalender 2021’ opgesteld. Via een tienpuntenprogramma geeft het personeel samen invulling aan hun vitaliteit.

Voucher voor een adviseur

Noordoost Brabant Werkt heeft vanuit het project Duurzame inzetbaarheid contact opgenomen met VanderLinden, waarna intakegesprekken werden gevoerd. Daarin is gesproken over het probleem en de mogelijke oplossingen. Vervolgens is budget, in de vorm van een voucher voor een adviseur, beschikbaar gesteld om het bedrijf te begeleiden in de volgende stappen.

Communicatie op de werkvloer

De vierde activiteit op de vitaliteitskalender is ‘communicatie op de werkvloer’. Op 13 april en 22 april hadden zich voor beide workshops 26 collega’s aangemeld. De workshop werd gefaciliteerd door Henk Schoenmakers, één van de uitvoerende partners van Stichting Personeel en Organisatie Technisch Installatiebedrijf. Rijst de vraag: wat heeft communicatie te maken met duurzame inzetbaarheid? Beter onderling communiceren op de werkvloer zorgt voor meer onderling begrip, minder frustratie en een betere samenwerking, waardoor werknemers een groter werkgeluk ervaren.

Cirkel van invloed

Tijdens de interactieve workshop werd het dagelijkse werk op de afdeling centraal gezet. De trainer nam de deelnemers eerst mee naar de invloed die wij op ons werk kunnen hebben en die is groot. De cirkel van invloed werd hierbij toegelicht: “Het beste resultaat halen we, naast ons vakmanschap, uit ons gedrag. Neem jouw rol, werk zoveel mogelijk samen, help elkaar en spreek elkaar op een respectvolle manier aan als zaken niet gebeuren die wel zijn afgesproken. Maak de oranje cirkel (van invloed) zo groot mogelijk! Het wijzen naar elkaar en excuses zoeken behoren niet meer in de professionele aanpak binnen ons bedrijf.”

Mooie resultaten

In het dagelijkse werkproces van de afdeling, gaven de deelnemers per processtap aan wat verbeterd kon worden. Vervolgens werd de groep opgesplitst in twee groepen. Doel was om samen oplossingen te bespreken om de verbeterpunten om te zetten in concrete acties. Daar vond de communicatie op de werkvloer echt plaats. De collega’s van ‘binnen’ en ‘buiten’ gingen goed in discussie. Vervolgens presenteerde iedere groep hun voorstellen aan de andere groep. De mooie resultaten zijn te zien in onderstaande afbeelding.

Herkenning en bewustwording van communicatie

Doelstelling is om de concrete verbeteracties in de komende tijd samen door te gaan voeren. VanderLinden kijkt terug op twee workshops met een praktische insteek, die herkenning en bewustwording van het belang van effectief en efficiënt communiceren duidelijk maakten.

Ook aan de slag met duurzame inzetbaarheid?

Wilt u ook aan de slag met duurzame inzetbaarheid? Binnen de SLIM-regeling van Noordoost-Brabant Werkt wordt een plan van aanpak gemaakt onder begeleiding van een externe adviseur die voor 75-100% betaald wordt vanuit het regionale programma. Op de factsheet kunt u meer informatie en contactgegevens vinden.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief