Inspiratiesessie: Geef vorm aan je toekomst

Ben je een loopbaancoach en help je jongeren in de leeftijd van 16 tot en met 27 jaar die een loopbaanvraag hebben? Het leerwerkloket Noordoost-Brabant ontwikkelde speciaal voor deze groep jongeren een workshop, “Geef vorm aan je toekomst”. Op de Regionale Loopbaandag van 21 september gaven Lotte Jacobs en Dennis Alexander namens het Leerwerkloket een korte inspiratiesessie, waarmee ze een inkijkje gaven in deze 5-delige workshop.

Dennis legt eerst kort uit wie de doelgroep van het Leerwerkloket is. Ze richten zich op werkzoekenden, in de breedste zin van het woord. Of je nou werkloos bent of niet, omscholing nodig hebt: iedereen kan terecht bij het Leerwerkloket. Dat doen ze via individuele begeleiding, maar ook met behulp van groepsbegeleiding. En dat laatste is de reden waarom ze deze workshop hebben ontwikkeld.

5 Loopbaanstappen

De workshop die het Leerwerkloket heeft ontwikkeld voor jongeren bestaat uit 5 bijeenkomsten waarin de loopbaanstappen van het Leerwerkloket aan bod komen:

1. Ontdek Wat zijn jouw talenten en interesses

2. Kies Welk beroep kies je en wat is de kans op werk

3. Leer Wat heb je nodig om je doel te bereiken? Wat moet je nog leren

4. Werk Waar en hoe vind je een leerbaan

Deze loopbaanstappen zijn mede geïnspireerd op de loopbaancompetenties van Marinka Kuijpers: kwaliteitenreflectie, motievenreflectie, werkexploratie, loopbaansturing en netwerken. Belangrijk is dat je iemand in staat stelt om zelf tot hun antwoorden te komen. Tijdens de workshop ga je met elkaar nadenken over de vragen die voorbijkomen.

Inspiratiesessie

Aan de zaal wordt gevraagd met welk gevoel ze vandaag naar de inspiratiesessie zijn gekomen. “Om nieuwe inzichten op te doen en om vakgenoten te ontmoeten”, wordt er gezegd. Een ander geeft aan: “Ik werk als ZZP-er en ik ben benieuwd wat dit de komende tijd voor mij gaat betekenen. Los van wat je zelf wilt, werpt je omgeving ook allerlei afwegingen op die meespelen”.

Loopbaanmat

Om op een interactieve manier met jongeren aan de slag te gaan, wordt tijdens de workshop gebruik gemaakt van de loopbaanmat met loopbaancompetenties. Je kunt de mat individueel gebruiken, maar ook in groepen, waarbij de jongeren dan vragen aan elkaar kunnen stellen. Dat zorgt voor dynamiek in zo’n proces.

Wanneer je loopbaanadvies in groepen geeft, is het kennismaken met elkaar erg belangrijk. Tijdens zo’n loopbaantraject geef je jezelf toch bloot. Aan de andere kant helpt het ook om je verhaal aan elkaar te vertellen: het geeft de jongeren het gevoel dat ze niet de enige zijn die worstelen met hun loopbaan. Mochten de jongeren het spannend of lastig vinden om vragen aan elkaar te stellen tijdens zo’n proces; hier zijn ook hulpmiddelen voor.

5 Bijeenkomsten

De workshop ‘Geef vorm aan je toekomst’ bestaat uit 5 bijeenkomsten:

  • Kennismaken met elkaar. Tijdens deze bijeenkomst staat het kennismaken centraal. Belangrijk is dat jongeren het gevoel krijgen dat ze er mogen zijn. Ook stellen we in deze bijeenkomst de loopbaanvraag vast.
  • Ontdekken wie je bent en wat je kunt. Vooraf hebben de jongeren al de Icares vragenlijst ingevuld. Tijdens deze bijeenkomst worden de resultaten met elkaar gedeeld. We proberen het vooral concreet te maken. Dus niet alleen skills te noemen, maar door samen te kijken wat dit nou precies voor die jongere betekent aan de hand van concrete voorbeelden.
  • Kiezen voor beroepen: de groep gaat weer aan de slag met het onderdeel van Icares. Aan de hand van diverse activiteiten en opdrachten ontstaat een profiel van de deelnemer. Met dit profiel wordt een verbinding gelegd naar verschillende beroepen Jongeren gaan in deze fase ook onderzoeken of hun beeld van de beroepen klopt. De keuze voor een bepaald beroep blijft altijd aan de jongere zelf. Hierin zijn we niet sturend, leggen Lotte en Dennis uit. Wel zorgen ze er altijd voor dat ze jongeren voldoende informatie meegeven zodat zij een afgewogen keuze kunnen maken.
  • Leren: in deze fase onderzoeken jongeren op basis van 3 beroepen wat ze aan ontwikkeling om deze beroepen uit te kunnen oefenen. 
  • Werk: In de laatste bijeenkomst richten de jongeren zich voornamelijk op het vinden van een (leerwerk)baan. Ook gaan ze aan de slag met het maken van hun eigen actieplan. In dit achtieplan benoemt de jongere de concrete stappen om uiteindelijk tot een definitieve loopbaankeuze te komen. Als laatste wordt er nog gekeken of iemand nog individueel iets nodig heeft.

 

De workshop ‘Geef vorm aan je toekomst’ is op 4 oktober van start gegaan. Voor de startdatum van de volgende bijeenkomst houdt de website van het Leerwerkloket Noordoost-Brabant in de gaten.

Vragen uit het publiek:

Is deze workshop alleen voor regio Noordoost-Brabant?

Op dit moment is het in Noordoost-Brabant opgezet, maar we gaan dit wel met het landelijke Leerwerkloket delen. Het is vervolgens aan de andere Leerwerkloketten of ze dit wel of niet willen overnemen.

Zijn er plannen om dit uit te breiden naar VSO, uitstroom route naar arbeid?

Er zijn wel plannen om te kijken hoe we dit beter kunnen laten aansluiten bij deze doelgroep. We zijn nog aan het kijken hoe we dat willen vormgeven.

Kunnen alle jongeren aan deze workshop meedoen? Ja, deze workshop is voor alle jongeren die minimaal een opleiding in het voortgezet onderwijs afgerond hebben. Je hoeft ook niet per se op school te zitten. De workshop is ook voor werkende jongeren of jongeren die thuiszitten.

Zoeken

Search