Workshop: financiële regelingen en subsidies

Tijdens de workshop Financiën neemt financieel adviseur Tim Bouwer (UWV) de zaal mee in de subsidies en financiële mogelijkheden die er zijn binnen onze arbeidsmarktregio zijn om werkzoekenden te helpen. Hij geeft inzicht in de meest gangbare mogelijkheden en laat zien dat er soms meer mogelijk is dan je denkt.

Tim laat een filmpje zien over geld en middelen uitdelen / uitwisselen:

Leeroverzicht

www.leeroverzicht.nl: een overzicht van opleidingen en manieren om die opleiding te betalen. Het leeroverzicht van opleidingen en financiële regelingen is een initiatief van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, in samenwerking met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, sociale partners en onderwijskoepels. Volgens Tim is dit een vrij compleet overzicht, maar er kunnen altijd dingen zijn die hier niet bij staan.

Website van de gemeente

Op de websites van de gemeente vind je vaak ook veel subsidies. Bijvoorbeeld bij de gemeente ’s-Hertogenbosch staat een flinke lijst met formulieren en regelingen.

Subsidies (inwoners en organisaties) – Gemeente ’s-Hertogenbosch

Subsidies voor scholing

   • DUO

   • UWV(uitkeringsgerechtigden)

   • Startersbeurs tot 26jaar

   • Stap

   • 1Werkcentrum

   • CAO
   • Opleiding & ontwikkelingsfondsen

   

  Subsidies voor werkgevers

    • Proefplaatsing

    • Jobcoach

    • Werkplekvoorzieningen

    • Loondispensatie

    • Loonkostensubsidie

    • Looncompensatie bij ziekte

    • Loonkostenvoordeel

    • Lage inkomensvoordeel

    • Jeugd Liv

    • Werkkostenregeling(WKR)

   Proefplaatsing

   In dit geval worden werkzoekenden (Uitkeringsgerechtigden) bij een werkgever geplaatst om te kijken of ze geschikt zijn voor de baan. Hiervoor komen werknemers in aanmerking die moeilijk werk vinden en bij wie de werkgever twijfelt of hij geschikt is voor de functie. De werknemer gaat dan aan de slag bij het bedrijf, maar behoud zijn uitkering. De werkgever hoeft dan geen loon te betalen, maar sluit wel een arbeidsongeschiktheidsverzekering af. De proefperiode is net zo lang als de maximale proeftijd aan het begin van een dienstverband. Vaak is dit ook lang genoeg om te zien of een werknemer geschikt is voor de baan. Na deze proefplaatsing mag er geen proeftijd meer worden afgesproken met de werknemer.

   Jobcoach

   Een jobcoach begeleidt een werknemer met een langdurige ziekte of handicap op de werkvloer. Deze begeleiding is in principe maximaal 3 jaar, waarbinnen de intensiteit van de begeleiding stapsgewijs wordt afgebouwd.

   Jobcoaching kan zowel intern als extern zijn:

     • Externe jobcoaching: De werkzoekende heeft de keuze om een jobcoach te kiezen die het beste bij zijn/haar ondersteuningsbehoefte past. UWV werkt alleen samen met jobcoaches die zijn aangesloten bij een jobcoachorganisatie die door ons is erkend.

     • Interne jobcoaching: Indien men liever wil dat de werkgever de jobcoach regelt dan kan er gekozen worden voor een interne jobcoach. Deze interne Jobcoach werkt binnen uw eigen organisatie en moet iemand zijn die:
      • een training heeft gevolgd om werknemers met structureel functionele beperkingen te begeleiden op de werkplek (bijv. een Harrie-training of de training praktijkopleider plus)
      • aantoonbaar ervaring heeft met het geven van werkinstructies;
      • aantoonbaar ervaring heeft met de werkzaamheden die de persoon dient uit te voeren;

        • voor een deel van zijn werkuren vrijgesteld is om de begeleiding op zich te kunnen nemen.

      Tim laat diverse regionale voorbeelden zien:

       • Harrie Training (CNV Jongeren):

       • MentorWijs (Senzer Helmond):

      Werkplekvoorzieningen

      Organisaties kunnen een vergoeding aanvragen voor niet-meeneembare aanpassingen op de werkplek of in het bedrijf, zoals een toilet, een traplift of een aangepaste werkplek.

      Loopdispensatie

      In dit geval betaalt de werkgever minder loon. Loondispensatie is alleen voor Wajong gerechtigden met arbeidsvermogen. De werkgever betaald niet het volle loon, maar hetgeen de Wajong-er waard is. De werkgever moet loondispensatie aanvragen met een aanvraagformulier. Een arbeidsdeskundige van het UWV beoordeelt vervolgens of er sprake is van een verminderde loonwaarde. Loondispensatie kan een half jaar tot 5 jaar duren. Verlening is mogelijk, maar het doel van deze regeling is dat de werknemer uiteindelijk hetzelfde gaat verdienen als andere werknemers.

      Looncompensatie bij ziekte (No-riskpolis)

      De no-riskpolis is een regeling die voor u geldt als u een werknemer met een ziekte of handicap in dienst neemt. Deze regeling heeft de volgende voordelen:

        • U kunt een Ziektewet-uitkering krijgen voor uw werknemer als hij ziek wordt.

        • U hoeft geen hogere premie te betalen voor de Ziektewet.

        • U hoeft geen hogere premie te betalen als uw werknemer in de WGA komt.

        • U blijft verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet verbetering Poortwachter.

       Hoe werkt het?

         • Meld uw werknemer ziek binnen 6 weken nadat hij ziek is geworden.

         • Is uw werknemer weer beter, dan meldt u hem beter binnen 2 dagen.

        Wet tegemoetkomingen loondomein

        Subsidie als een werkgever een werkzoekende in dienst neemt die arbeidsgehandicapt is of bij aanvang dienstverband ouder is dan 56 jaar en uit een uitkeringssituatie komt. De werkgever heeft een doelgroep verklaring nodig. Na aanvang van het dienstverband geldt hiervoor een aanvraagtermijn van maximaal 3 maanden bij UWV. Er is ook een LKV voor werkgevers die werknemers herplaatsen in een nieuwe of aangepaste functie als deze arbeidsongeschikt zijn geworden.

        Werkkostenregeling

        Via de Werkkostenregeling (WKR) kan een werkgever onbelaste vergoedingen, voor bijvoorbeeld opleidingskosten, aan zijn werknemers geven. U mag ook zaken vergoeden waar een werknemer privé voordeel van kan hebben. Denk aan gereedschap, tablets, sportabonnement, kerstpakket of cadeaubon(nen).

        Meer informatie 

        Zorg dat je weet wie je kunt bevragen als je vragen hebt of wanneer er dingen onduidelijk zijn. Gebruik je collega’s en vooral ook je netwerk. Mocht je meer willen weten over deze subsidies en regelingen, kun je ook altijd contact opnemen met Tim via tim.bouwer@uwv.nl.

        Zoeken

        Search