Brabant MKB traineeship voor de werving van talent

Met het actieplan Arbeidsmarkt ‘Talent voor de kenniseconomie van morgen’ zet de provincie Noord-Brabant in op het aantrekken, ontwikkelen, benutten en behouden van talent. Met het arbeidsmarktprogramma van de regio – Noordoost Brabant Werkt – sluiten we hier op aan. Op dit moment kunnen veel getalenteerde studenten of werkenden niet worden behouden voor de Brabantse arbeidsmarkt en trekken weg uit Brabant. Wat de impact van de coronacrisis zal zijn weten we nog niet, maar de behoefte aan talent zal blijven bestaan. 

Opzetten gezamenlijk traineeship
Met de ervaringen die Brabant op heeft gedaan rondom het traineeship voor Brabantse overheden, ‘De Toekomst van Brabant’, willen wij de opzet van een gezamenlijk Brabant MKB traineeship als oplossing voor het behouden van talent verkennen. Ook regionale sectorale traineeships – bijvoorbeeld op het gebied van logistiek of agrofood – die zowel voor jongeren die net zijn afgestudeerd als voor werkgevers meerwaarde bieden, zijn mogelijke varianten. Daarom willen wij met verschillende partners uit het onderwijs en bedrijfsleven, maar ook de regionale overheden onderzoeken hoe ondernemers denken over dergelijke traineeships en hoe we deze mogelijk kunnen maken, aansluitend bij de behoefte van het bedrijfsleven. Zo willen we Brabants talent een mooie start op de arbeidsmarkt bieden en daarmee ook het MKB zichtbaarder laten zijn.

Uw mening  
Kortom uw mening en input is belangrijk voor ons. Vandaar dat wij uw medewerking vragen voor deze enquête, die u kunt invullen via de volgende link:https://formulieren.brabant.nl/provnbr/Enquete_MKB_Traineeships_Brabant. We zullen de input uitsluitend gebruiken om te onderzoeken of er behoefte is aan een gezamenlijk traineeship.
Deelname aan deze enquête is niet anoniem. Er zal discreet en vertrouwelijk met de verstrekte gegevens en resultaten worden omgegaan. De resultaten zullen uitsluitend gebruikt worden voor beleidsdoeleinden van de Provincie Noord-Brabant.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze enquête, mail dan naar Marion de Rooij-Driessen (TalentinBrabant@brabant.nl) of bel 06-52794398.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief