Coronasteunpakketten in de regio 

Coronasteunpakketten in de regio

Op 7 april 2020 hebben Noordoost Brabant Werkt (NOBW), Ondernemerslift+, Regio Noordoost Brabant en AgriFood Capital gezamenlijk een aanvraag ingediend bij de provincie Noordoost-Brabant. In dit project Actieve Informatie Voorziening beschreven we hoe wij ondernemers en zzp’ers actief en adequaat gaan informeren over hun handelingsperspectief in tijden van corona. Vanaf de start was duidelijk: we richten voor onze informatieactiviteiten geen apart platform in maar maken slim gebruik van de bestaande (communicatie)structuren in de regio.De bestaande websites van de gemeenten, met informatie over rijksregelingen en lokale mogelijkheden, en van het Werkgeversservicepunt Noordoost-Brabant, voor vragen van ondernemers over personeel, worden gebruikt.  

Minder bedrijven ontvangen steunmaatregelen 

In de derde voortgangsrapportage nemen we je mee in de voortgang van de actieve informatievoorziening aan ondernemers. Tussen 1 oktober 2020 en 1 maart 2021 konden ondernemers drie steunpakketten aanvragen om de coronacrisis te doorstaan: de NOW (Tijdelijke Noodmaatregel voor Overbrugging Werkbehoud), de Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers) en de TVL (Subsidieregeling Tegemoetkoming Vaste Lasten). Het aantal bedrijven dat steunmaatregelen toegekend krijgt, neemt af. Noordoost-Brabant staat op plek 8 van Nederland qua aantal toekenningen. Vier branches waar steunmaatregelen zijn toegekend springen eruit: horeca en catering, detailhandel, zorg en welzijn en overige commerciële dienstverlening.  

Resultaten projecten 

In Noordoost-Brabant zijn acht projecten gestart om een steentje bij te dragen aan de informatievoorziening over coronasteunmaatregelen aan ondernemers, waarvan NOBW er vijf uitvoerde. Zo zijn 1300 ondernemers geïnformeerd via nieuwsbrieven, websites en webinars. Ook zijn 162 hulpvragen beantwoord via de helpdesk. Daarnaast heeft ZZP NOB Boost onlinebijeenkomsten georganiseerd voor 40.000 zpp’ers. Bovendien zijn 177 gesprekken gevoerd met werknemers en werkzoekenden via Wijzer in je werk. De website www.wijzerinjewerk.nl ontvangt 1200 bezoekers per maand.  

Meer informatie 

Lees de volledige voortgangsrapportage voor inzicht in de huidige stand van zaken wat betreft het gebruik van de steunmaatregelen door ondernemers in Noordoost-Brabant en de resultaten van de acht projecten met betrekking tot informatievoorziening. 

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief