Hybride onderwijs: hype of oplossing?

De afgelopen jaren is de wereld als gevolg van technologie in een hoog tempo veranderd. De veranderingen volgen elkaar steeds sneller op. Er wordt daarom al niet meer gesproken over een tijdperk van verandering, maar van een verandering van tijdperk. Deze transitie heeft impact op vele fronten en zo ook op het onderwijs en de toekomst van het leren. De nieuwe generatie moet niet alleen ander, maar ook andere vaardigheden leren en zich een leven lang blijven ontwikkelen.

Nederland heeft één van de beste onderwijssystemen van de wereld, en om deze positie te handhaven in de huidige digitale transitie zullen we alle zeilen bij moeten zetten. Het is een uitdaging om onze jongeren het beste te bieden.

De aanpak van de wereldwijde uitdagingen komt voor een groot deel bij de jongeren, de beroepsbevolking van de toekomst te liggen. Kennis alleen is daarvoor niet meer voldoende. Deze generatie moet zich ontwikkelen tot de beste, unieke en creatieve versie van zichzelf. De basis hiervoor wordt gelegd in het onderwijs. Daarvoor is een meer mensgericht, gepersonaliseerd en contextrijk onderwijssysteem noodzakelijk. Daarbij hoort een omgeving waar leerlingen naar hartenlust kunnen experimenteren. Op deze manier is het leuk om een leven lang te blijven leren.

Om dit te kunnen bereiken is de samenwerking met het bedrijfsleven onontbeerlijk. Bedrijven kunnen makkelijker dan het onderwijs inspelen op de snelle ontwikkelingen in de maatschappij. Zij kunnen het onderwijs voeden met informatie over innovaties, via gastlessen, de hybride leeromgeving of hybride docenten. Maar ook het onderwijs heeft het bedrijfsleven veel te bieden. Niet alleen leidt het onderwijs de medewerkers van de toekomst op, ook inspireren jongeren en docenten het bedrijfsleven met nieuwe kennis.

De arbeidsmarktsamenwerking Noordoost Brabant Werkt wil voorop blijven lopen en de verantwoordelijkheid nemen voor de toekomstige (kennis)economie. Dit doen we door de regie te pakken en een leven lang ontwikkelen centraal te zetten.

In de inspiratiebundel ‘Hybride onderwijs: hype of oplossing’ staan goede voorbeelden uit de regio Noordoost Brabant. Het laat zien wat voor mooie dingen er gebeuren op het gebied van onderwijsinnovatie en samenwerking.

Veel leesplezier en inspiratie toegewenst.

Huib van Olden,

voorzitter Noordoost Brabant Werkt

Lees hier de inspiratiebundel voor onderwijs, bedrijfsleven en overheid: hybride onderwijs: hype of oplossing.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief