Marktonderzoek HAS Hogeschool: Hoe kunnen we ondernemers in de arbeidsmarktregio beter bedienen en bereiken?

In de eerste helft van dit jaar hebben twee 4e-jaars studenten van de HAS – in opdracht van Noordoost Brabant Werkt – een afstudeeronderzoek gedaan op basis van de vraag  hoe werkgevers beter bediend en bereikt kunnen worden. Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de volgende hoofdvraag: “Hoe kan het samenwerkingsverband (WSP Noordoost Brabant, UWV, gemeenten, VNO-NCW Brabant Zeeland en onderwijsinstellingen als HAS en Koning Willem 1 College) haar aanbod van ondernemersgerichte dienstverlening bundelen en richten, zodat dit beter aansluit bij de behoeften van bedrijven en er (nog) meer gebruik van wordt gemaakt?”

Diepte-interviews bij 20 bedrijven

De aanleiding voor het onderzoek is de overtuiging dat als we werkgevers beter bereiken – op het juiste moment en met de juiste communicatiemiddelen – en het aanbod aan dienstverlening is afgestemd op de behoefte van werkgevers, er nog meer en betere resultaten worden behaald en de dienstverlening van de regio nog beter rendeert. Om antwoord te krijgen op de hoofdvraag is bepaald dat kwalitatief onderzoek uitgevoerd zou worden door middel van verschillende diepte-interviews. De diepte-interviews zijn gehouden bij in totaal 20 bedrijven uit de arbeidsmarktregio. Daarnaast hebben diverse gesprekken plaatsgevonden met de aanbieders van dienstverlening.

Aanbod van niet-commerciële dienstverlening weinig bekend

Uit het onderzoek zijn een aantal interessante conclusies voortgekomen. Voor bedrijven in Noordoost Brabant is het aanbod van niet-commerciële dienstverlening te weinig bekend. De bedrijven die hier wel bekend mee zijn hebben zowel positieve als negatieve ervaringen met de desbetreffende dienstverlening. De communicatie richting bedrijven verloopt grotendeels via de partners binnen Noordoost Brabant Werkt.  De bedrijven in de regio hebben meerdere redenen waarom wel of niet gebruik wordt gemaakt van de aangeboden dienstverlening. Bedrijven maken voornamelijk gebruik van de dienstverlening voor: maatschappelijk betrokkenheid, zij-instromers, uitzetten van vacatures en omdat er bepaalde momenten zijn waarbij zij verplicht zijn contact op te nemen met deze dienstverleners (bijvoorbeeld ontslag).

Samenwerking tussen partners

Wanneer bedrijven geen gebruik maken van de dienstverlening komt dit voornamelijk omdat zij te weinig bekend zijn met het aanbod, geen direct aanspreekpunt hebben of kennen en de informatie vanuit de partners over de dienstverlening hen niet of niet op het juiste moment bereikt. Ook tussen de partners van Noordoost Brabant Werkt (de aanbieders van dienstverlening) is nog winst te behalen. Partners zijn te weinig bekend met elkaar en elkaars activiteiten.

Aan de slag!

Om de bedrijven beter te bereiken zijn de volgende aanbevelingen gedaan:

  • Verduidelijk het aanbod van dienstverlening
  • Biedt de dienstverlening voor werkgevers gezamenlijk als partners binnen Noordoost Brabant Werkt aan vanuit één centraal punt dat herkenbaar is
  • Communiceer richting werkgevers vanuit één centraal punt en niet door alle partners afzonderlijk
  • Versterk de onderlinge contacten en kennis van activiteiten tussen de partners van Noordoost Brabant Werkt de dienstverlening

De uitkomsten van het onderzoek worden meegenomen in diverse voorstellen en overleggen met als doel om de dienstverlening vanuit Noordoost Brabant Werkt nog verder te verbeteren.

Download het definitieve adviesrapport hier >>>

Voor meer informatie over het onderzoek, kun je contact opnemen met Jos van Asten, manager Werkgeversaanpak via 06 14 74 21 44 of j.vanasten@noordoostbrabantwerkt.nl

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief