Minister Koolmees brengt digitaal bezoek aan arbeidsmarktregio Noordoost-Brabant

Op maandag 8 maart bracht Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) een digitaal werkbezoek aan de arbeidsmarktregio Noordoost-Brabant. Centraal stond de gezamenlijke crisisaanpak voor werkgevers, kwetsbare ZZP’ers en met-ontslag-bedreigde werknemers in de regio.

 

Succesvolle samenwerking in de regio

Minister Koolmees sprak hierover met leden en bestuurders van betrokken partijen bij de arbeidsmarktregio Noordoost-Brabant. “We klussen al jaren samen aan een breed arbeidsmarktprogramma in de regio,” sprak Huib van Olden, wethouder centrumgemeente ‘s-Hertogenbosch en voorzitter Arbeidsmarktregio Noordoost-Brabant. “En met succes! Ieder jaar hebben we als Werkgeversservicepunt (WSP) Noordoost-Brabant meer plaatsingen van werkzoekenden dan gepland. Zelfs het afgelopen jaar, tijdens de coronacrisis, was dit het geval. Dit had te maken met een sterke inzet op onze crisisaanpak richting drie doelgroepen: werkgevers, ZZP’ers en met-ontslag-bedreigde werknemers.”

 

Crisisaanpak

En juist op die crisisaanpak werd tijdens het werkbezoek verder ingezoomd. Allereerst werd er gesproken over de crisisaanpak voor werkgevers. Dat wil zeggen: de extra voorlichting en ondersteuning tijdens de coronacrisis vanuit het WSP Noordoost-Brabant richting werkgevers. Vervolgens sprak Minister Koolmees met betrokkenen over de crisisaanpak voor kwetsbare ZZP’ers, met behulp van het ZZPNOBBOOST-project. Er volgde een toelichting over de ondersteuning voor ZZP’ers in deze crisistijd. De laatste doelgroep die op het programma stond, was de met-ontslag-bedreigde werknemers. Ook hiervoor is het afgelopen jaar crisisdienstverlening in de regio ingericht, waaronder de pilot van ‘Werk naar Werk’ en het regionale mobiliteitsteam. De eerste resultaten van eerstgenoemde pilot werden toegelicht.

 

‘Goed om te zien en horen hoe er geïnvesteerd wordt in kwetsbare groepen’

Minister Koolmees is te spreken over de regionale crisisaanpak vanuit Noordoost-Brabant: “Het is mooi om te zien hoe de regionale samenwerking tussen overheid, onderwijs, vakbonden en ondernemers constructief wordt vormgegeven in de arbeidsmarktregio Noordoost-Brabant om mensen zo snel mogelijk weer aan het werk te helpen. Deze samenwerking is wat we voor ogen hadden bij de verbeterslag van de werkgeversdienstverlening met de inwerkingtreding van de nieuwe regelgeving begin dit jaar.”

 

“De regio denkt continu na over wat je nog meer kunt doen,” vervolgt Minister Koolmees. “Zoals het regionaal Werkgeversservicepunt verder doorontwikkelen om werkgevers beter te ondersteunen. Daarnaast behoort Noordoost-Brabant tot één van de twaalf arbeidsmarktregio’s die reeds gestart zijn met het opzetten van regionale mobiliteitsteams. Het was goed om te zien en horen hoe er geïnvesteerd wordt in kwetsbare groepen. Zeker in deze tijd waar we ondernemend en innovatief moeten zijn om ervoor te zorgen dat iedereen mee kan – blijven – doen naar vermogen.”

 

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief