Nieuw aanvraagtijdvak SLIM-regeling open

Op 1 april jl. opende een nieuw aanvraagtijdvak voor de SLIM-regeling. Dit tijdvak is voor samenwerkingsverbanden en voor grootbedrijven in de sectoren horeca, landbouw en recreatie. De SLIM-subsidie kan worden aangevraagd tot en met 30 juni a.s. 17.00 uur.

Een samenwerkingsverband bestaat uit minimaal twee mkb-ondernemers. Grootbedrijven komen in aanmerking voor een subsidie als zij vallen onder een van de codes van de Standaard Bedrijfsindeling van het CBS. Kijk op deze pagina voor een samenvatting van alle aanvraagcriteria. Meer informatie: 070 315 23 20 of slimsamenwerken@minszw.nl.

Met de SLIM-regeling wil het Rijk leven lang ontwikkelen stimuleren in het bedrijfsleven. De regeling is bedoeld voor individuele mkb-bedrijven, samenwerkingsverbanden in het mkb en grootbedrijven uit de sectoren landbouw, horeca en recreatie. Kijk voor de meest actuele stand van zaken op de website van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief