SLIM-subsidie voor Leren en Ontwikkelen in MKB nu beschikbaar

SLIM-subsidie voor Leren en Ontwikkelen in het MKB nu beschikbaar

De SLIM-subsidie is bedoeld voor slimme werkgevers die op tijd mee willen gaan met de ontwikkelingen in hun sector. Bovendien zet je daarmee in op ‘een leven lang ontwikkelen’ en investeer je in de kennis, groei en ontwikkeling van jouw medewerkers. Ben jij zo’n werkgever? Wil je een leerrijke omgeving binnen jouw bedrijf creëren? En daarmee kansen voor jouw organisatie en werknemers? Vraag dan een SLIM-subsidie aan.

De SLIM-subsidie heeft als doel om leren en ontwikkelen in het mkb vanzelfsprekend te maken. Dit betekent dat in de onderneming aandacht is voor de ontwikkeling van het bedrijf en de medewerkers. In deze menukaart staan vier activiteiten genoemd waarvoor je als ondernemer een subsidie kunt aanvragen. Aanvragen van de SLIM-subsidie is eenvoudig en kan t/m 30 september, volg de volgende vier stappen:

1. Registreer je hier als aanvrager.

2. Ga naar ‘Mijn regelingen’ en voeg de registratie toe.

3. Vul de bijlagen in.

4. Klik op ‘Afronden’.

Op de website van Uitvoering van Beleid is uitgebreide informatie te vinden over de subsidie.

Voor wie is de SLIM-subsidie interessant?

 • MKB’ers in het algemeen
 • Grootbedrijven in de landbouw, horeca en recreatie

Waarvoor krijg je subsidie?

 • Loopbaan- of ontwikkeladviezen ten behoeve van werknemers
 • Het uitvoeren van een opleidings- of ontwikkelplan waarbij inzichtelijk wordt gemaakt wat de scholingsbehoeften zijn vanuit de onderneming
 • Het ontwikkelen of uitvoeren van een methode om de verbetering van kennis, vaardigheden en beroepshouding bij werknemers tijdens hun werk te stimuleren
 • Praktijkleerplaatsen ten behoeve van een beroepsopleiding in de derde leerweg. Er dient hierbij wel sprake te zijn van een erkend leerbedrijf.

Wat levert deze subsidie op?

 • Het subsidiepercentage bedraagt 60% van de subsidiabele kosten, met uitzondering van initiatieven voor kleine ondernemers (minder dan 50 werknemers) waarvoor het subsidiepercentage zelfs 80% bedraagt! De subsidiabele kosten dienen minimaal € 5.000 te bedragen
 • Voor MKB’ers in het algemeen geldt een maximaal subsidiebedrag van € 24.999,-
 • Voor MKB’ers of grootbedrijven uit de landbouwsector geldt een maximaal subsidiebedrag van € 20.000,-
 • De maximale subsidie voor grootbedrijven uit de horeca of de recreatiesector bedraagt € 200.000,-
 • Bedrijven die een praktijkleerplaats aanbieden voor derde leerwegtrajecten hebben recht op een subsidiebedrag van maximaal € 2.700,- per gerealiseerde praktijkleerplaats (40 weken begeleiding).

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief