6 mensen uit pilot Van Werk naar Werk bij andere werkgever aan de slag

Iedere met ontslag bedreigde werknemer in de regio Noordoost-Brabant zo snel en duurzaam mogelijk naar ander werk, voordat hij of zij werkloos thuis komt te zitten. Dat is de focus van de arbeidsmarktregio Noordoost-Brabant in deze crisistijd. Daarom draaien we sinds de zomer een pilot in de regio, waarbij 30 met ontslag bedreigde mensen uit de contractcatering zo snel en duurzaam mogelijk naar ander werk worden geholpen. De werknemers staan centraal. Inmiddels vonden 6 mensen ander werk.

Deze mensen vonden werk in de horeca, bouw, zorg, productie en zakelijke dienstverlening. Zeven mensen stopten wegens ziekte of andere persoonlijke omstandigheden. De meeste van de 17 mensen die nog in de pilot deelnemen, zitten nu in de fase van bemiddeling. De rest versterkt haar arbeidsmarktpositie via onder meer competentietesten bij Leren en Werken, loopbaanbegeleiding bij Wijzer in je Werk, bijeenkomsten rouwverwerking van FNV, begeleidingstrajecten bij IBN of sollicitatietrainingen bij UWV.

Met de pilot doen we veel (praktijk)ervaring op, die we gebruiken om de regionale dienstverlening en samenwerking in onze regio op het gebied ‘van werk naar werk’ duurzaam in te richten. Ook Tilburg University is bij de pilot betrokken. Zij monitort de pilot en adviseert de arbeidsmarktregio (via opdrachtgever Strategie Overleg Noordoost Brabant Werkt) in het voorjaar hoe we tot een duurzame regionale arbeidsmarktinfrastructuur komen met minimale werkloosheid voor onze inwoners.

De pilot kan worden uitgevoerd dankzij de enthousiaste en ruimhartige inzet van onder meer:

  • de projectleider, casemanagers en accountmanagers van vooral UWV en gemeenten,
  • een achttal dienstverlenende partners in de regio,
  • de deelnemende werkgevers Hutten, Maison van den Boer en Hotel Central én
  • de leden van het kernteam ‘van werk naar werk’

We gaan in onze arbeidsmarktregio nu aan de slag met de inrichting van het Regionaal Mobiliteitsteam. Hierbij wordt voort gebouwd op de ervaringen in de pilot. Zo komt ‘van werk naar werk’ dienstverlening de komende maanden voor alle met ontslag bedreigde werknemers beschikbaar. We houden u op de hoogte.

Meer informatie over de pilot bij één van de leden van het kernteam ‘van werk naar werk’.

Jos van

Asten

Werkgeversaanpak Noordoost Brabant Werkt j.vanasten@noordoostbrabantwerkt.nl
Samantha Beaufort UWV samantha.beaufort@uwv.nl
Auke Blaauwbroek FNV auke.blaauwbroek@fnv.nl
Solange Camelia UWV (projectleider) solange.camelia@uwv.nl
Nicole Papen Werkgeversservicepunt Noordoost-Brabant (WSP) nicole@wspnoordoostbrabant.nl
Menno Roozendaal Gem. Meierijstad / gemeenten
Véronique Scharenborg Programmateam Noordoost Brabant Werkt v.scharenborg@noordoostbrabantwerkt.nl

 

Lees hier de uitgebreide update Van Werk naar Werk in de arbeidsmarktregio Noordoost-Brabant van februari 2021.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief